In een eerdere raming hield het Planbureau nog rekening met een inflatiecijfer van 3,3 procent. In 2010 kwam de inflatie in ons land uit op 1,67 procent en in 2009 op - 0,05 procent.

De groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2011 3 procent bedragen tegenover een eerder geraamde 2,8 procent.

Het Planbureau verwacht dat de spilindex in april overschreden wordt. In dat geval worden de sociale uitkeringen in mei en de wedden van het overheidspersoneel in juni met 2 procent verhoogd.

In een eerdere raming hield het Planbureau nog rekening met een inflatiecijfer van 3,3 procent. In 2010 kwam de inflatie in ons land uit op 1,67 procent en in 2009 op - 0,05 procent. De groeivoet van de gezondheidsindex - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2011 3 procent bedragen tegenover een eerder geraamde 2,8 procent.Het Planbureau verwacht dat de spilindex in april overschreden wordt. In dat geval worden de sociale uitkeringen in mei en de wedden van het overheidspersoneel in juni met 2 procent verhoogd.