Het Planbureau heeft de inflatievooruitzichten opwaarts bijgesteld, rekening houdend met de oplopende olieprijzen. Er wordt voor dit jaar gerekend op een olieprijs van 108 dollar per vat in plaats van 97 dollar.

De gezondheidsindex zou in 2011 gemiddeld 2,8 procent bedragen. Bij een eerdere raming was dat 2,4 procent.

De volgende overschrijding van de spilindex zou in april plaatsvinden. Als gevolg daarvan zouden de uitkeringen in mei en de wedden van het overheidspersoneel in juni met 2 procent stijgen.

Het Planbureau heeft de inflatievooruitzichten opwaarts bijgesteld, rekening houdend met de oplopende olieprijzen. Er wordt voor dit jaar gerekend op een olieprijs van 108 dollar per vat in plaats van 97 dollar.De gezondheidsindex zou in 2011 gemiddeld 2,8 procent bedragen. Bij een eerdere raming was dat 2,4 procent. De volgende overschrijding van de spilindex zou in april plaatsvinden. Als gevolg daarvan zouden de uitkeringen in mei en de wedden van het overheidspersoneel in juni met 2 procent stijgen.