"In het regeringsprogramma van Di Rupo was er één blanco pagina. Die van de concurrentiekracht," zegt de VBO-voorzitter in een gesprek met het weekblad Trends.

Wil U een indexsprong?

De Smedt: "De kwestie is wat mij betreft veel breder. Ik ben niet geobsedeerd door de index. Drie dingen zijn essentieel. Met vooraan de versterking van de Belgische exportpositie. We hebben marktaandeel verloren, 7 procent sinds 2000, terwijl de Duitsers 20 procent gewonnen hebben. Dan is er de concurrentiekracht, en daar komt ook de index ter sprake. Ik wil er zeker van zijn dat we de noodzakelijke maatregelen nemen om de concurrentiekracht te herstellen. En, ten slotte, de desindustrialisering afremmen of stoppen."

Doet de regering-Di Rupo iets aan de concurrentiekracht?

De Smedt: "Toen Di Rupo zijn programma voorstelde, was er één blanco pagina, die van de concurrentiekracht. Er is gewoon niets. Dat het deficit teruggeschroefd wordt, zal allicht een weerslag hebben op de concurrentiekracht, maar dat zal niet volstaan."

Wat moet er dan gebeuren?

De Smedt: "Er moeten maatregelen komen zoals Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene gedaan hebben (indexsprong, aanpassing van de index, nvdr). Anders blijven we marktaandelen verliezen. Een mogelijkheid is de zogenaamde sociale btw, iets wat de Fransen na de Duitsers al ingevoerd hebben. De btw-voet wordt daar verhoogd om de sociale budgetten te stijven. Zo vermijd je dat de sociale bijdragen alweer verhoogd moeten worden."

Maar met 21 procent is de btw bij ons al erg hoog.

De Smedt: "Dat is precies het probleem: we zitten hoog met alles, de belastingen, de lonen, de sociale bijdragen... Maar er zijn besparingen mogelijk om die naar beneden te halen. De openbare diensten kosten 7,6 procent van ons bbp, tegenover 5,8 procent bij onze buren. Dat gaat over 6 miljard euro extra. In vijftien jaar is het ambtenarenkorps met 20 procent gegroeid, tegenover een daling met 10 procent bij onze buren."

Hoeveel kost de begroting 2012 aan de ondernemingen?

De Smedt: "We schatten de impact op 3 miljard euro, waarvan 1,6 miljard door de beperking van de notionele-intrestaftrek, 500 miljoen door de banktaksen, 500 miljoen door de nucleaire rente, plus verschillende andere maatregelen zoals de btw bij de notarissen. De maatregelen van de regering hebben een weerslag van 0,2 procent gehad op de index. (R.V.A., W.R.)

Het volledige interview leest u in Trends van donderdag 1 maart

"In het regeringsprogramma van Di Rupo was er één blanco pagina. Die van de concurrentiekracht," zegt de VBO-voorzitter in een gesprek met het weekblad Trends.Wil U een indexsprong? De Smedt: "De kwestie is wat mij betreft veel breder. Ik ben niet geobsedeerd door de index. Drie dingen zijn essentieel. Met vooraan de versterking van de Belgische exportpositie. We hebben marktaandeel verloren, 7 procent sinds 2000, terwijl de Duitsers 20 procent gewonnen hebben. Dan is er de concurrentiekracht, en daar komt ook de index ter sprake. Ik wil er zeker van zijn dat we de noodzakelijke maatregelen nemen om de concurrentiekracht te herstellen. En, ten slotte, de desindustrialisering afremmen of stoppen." Doet de regering-Di Rupo iets aan de concurrentiekracht? De Smedt: "Toen Di Rupo zijn programma voorstelde, was er één blanco pagina, die van de concurrentiekracht. Er is gewoon niets. Dat het deficit teruggeschroefd wordt, zal allicht een weerslag hebben op de concurrentiekracht, maar dat zal niet volstaan." Wat moet er dan gebeuren? De Smedt: "Er moeten maatregelen komen zoals Wilfried Martens en Jean-Luc Dehaene gedaan hebben (indexsprong, aanpassing van de index, nvdr). Anders blijven we marktaandelen verliezen. Een mogelijkheid is de zogenaamde sociale btw, iets wat de Fransen na de Duitsers al ingevoerd hebben. De btw-voet wordt daar verhoogd om de sociale budgetten te stijven. Zo vermijd je dat de sociale bijdragen alweer verhoogd moeten worden." Maar met 21 procent is de btw bij ons al erg hoog.De Smedt: "Dat is precies het probleem: we zitten hoog met alles, de belastingen, de lonen, de sociale bijdragen... Maar er zijn besparingen mogelijk om die naar beneden te halen. De openbare diensten kosten 7,6 procent van ons bbp, tegenover 5,8 procent bij onze buren. Dat gaat over 6 miljard euro extra. In vijftien jaar is het ambtenarenkorps met 20 procent gegroeid, tegenover een daling met 10 procent bij onze buren." Hoeveel kost de begroting 2012 aan de ondernemingen? De Smedt: "We schatten de impact op 3 miljard euro, waarvan 1,6 miljard door de beperking van de notionele-intrestaftrek, 500 miljoen door de banktaksen, 500 miljoen door de nucleaire rente, plus verschillende andere maatregelen zoals de btw bij de notarissen. De maatregelen van de regering hebben een weerslag van 0,2 procent gehad op de index. (R.V.A., W.R.) Het volledige interview leest u in Trends van donderdag 1 maart