Eerder dit jaar maakte u duidelijk dat u voorstander bent van het verkopen van informatie. Waarom?

Philippe De Backer: "De overheid beschikt over heel wat interessante gegevens, ook in andere domeinen dan de gezondheidszorg. Neem de gegevens over het verkeer op de Antwerpse ring. Er zijn apps die geanonimiseerde gegevens van de verkeerscamera's kunnen gebruiken om bij te dragen aan een oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Dat is positief. Daarom vind ik dat we onderzoeksinstellingen, maar ook private ondernemingen, onder strikte voorwaarden toegang kunnen verlenen tot die schat aan informatie...

Philippe De Backer: "De overheid beschikt over heel wat interessante gegevens, ook in andere domeinen dan de gezondheidszorg. Neem de gegevens over het verkeer op de Antwerpse ring. Er zijn apps die geanonimiseerde gegevens van de verkeerscamera's kunnen gebruiken om bij te dragen aan een oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Dat is positief. Daarom vind ik dat we onderzoeksinstellingen, maar ook private ondernemingen, onder strikte voorwaarden toegang kunnen verlenen tot die schat aan informatie. "Dat is niet nieuw. Er bestaat Europese en nationale wetgeving over. Volgens die wetgeving moet het delen van de data gebeuren met respect voor privacy. Alleen is het nu niet altijd duidelijk welke regels van toepassing zijn. Als de gegevens geanonimiseerd zijn, geeft de Privacycommissie groen licht. Maar er is meer nodig dan enkel het anoniem maken van data. We moeten zeker zijn dat die persoonsgegevens niet opnieuw traceerbaar zijn. Daarom wil ik de rol van de Privacycommissie versterken." Philippe De Backer: "Mijn doel is voor eind dit jaar klaar te zijn met een hervorming van de commissie. Ten eerste moet ze meer controles uitvoeren en bevoegd worden om wie de regels niet respecteert, te bestraffen. Ten tweede moet er ruimte komen om de nieuwe trends in big data en digitalisering te bestuderen. Ten derde denk ik dat de commissie de sectoren moet kunnen afbakenen waar de privacygevoeligheden liggen en daarvoor aanbevelingen geven. Maar ook de burgers moeten goed weten waar hun gegevens gebruikt worden. Daarom pleit ik voor een privacypaspoort. "Zo'n hervorming betekent niet dat er meer middelen moeten vloeien naar de Privacycommissie. De discussie gaat meer over welke rollen ze moet vervullen in een goed wettelijk kader. De commissie heeft een budget van 7 miljoen euro. Daarmee kun je toch wel de nodige mensen aantrekken." Philippe De Backer: "De huidige kostprijs is de administratieve kostprijs die mag worden aangerekend in België volgens de wet Open Data. Dat lijkt laag, maar het heeft geen zin dat de overheid een commercieel bedrijf wordt dat big data verkoopt. Dat oogt misschien aantrekkelijk, maar ik zal niet toelaten dat we die weg opgaan. "Het boetemechanisme waarnaar u verwijst, is een onderdeel van de Europese regelgeving die in mei van dit jaar van kracht werd. Volgens die Algemene Verordening Gegevensbescherming moet elke lidstaat de privacy controleren. De boete kan oplopen tot 4 procent van de omzet. Daarom is het ook nodig de Privacycommissie te versterken."