Peter Praet, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), is ervan overtuigd dat de belastingbetaler niet opnieuw voor de kosten zal opdraaien als een bank moet worden gered. Dat zei Praet in een interview met het Duitse Handelsblatt. Volgens Peter Praet zullen Europese banken dus gered kunnen worden zonder een beroep te doen op het geld van de belastingbetaler.

"Mijn eerste indruk is dat de herkapitaliseringsnoden overal gedragen zullen kunnen worden vanuit de private sector", aldus Praet. De centrale bank neemt daarbij precies één jaar de tijd om uit de zoeken hoe groot die noden zijn. Pas vanaf dan zullen de stresstests kunnen worden voltooid, voegt Praet eraan toe.

De ECB neemt in het tweede halfjaar van 2014 het toezicht op de Europese banken voor haar rekening. Vooraleer ze die verantwoordelijkheid neemt, wil ze begin 2014 de balansen van banken die onder haar bevoegdheid (zullen) vallen onder de loep nemen. Op die manier kan de ECB ontdekken of er geen ongekende risico's sluimeren bij banken waarvoor ze later verantwoordelijk wordt gesteld. De stresstest die daarop volgt, dient om aan te tonen hoe kwetsbaar een bank is in tijden van crisis.

Door het uitgebreide takenpakket dreigt de Europese Centrale Bank (ECB) evenwel overbelast te raken, waarschuwt Praet. "De eurozone beschikt over te weinig instellingen die snel en doelteffend kunnen handelen, en daar betalen wij - de ECB - nu de prijs voor", verduidelijkt hij. Om alle bankbalansen grondig door te lichten, neemt de ECB externe experts in de arm.

In het interview met de Duitse krant pleit de hoofdeconoom van de ECB voor meer 'open communicatie' vanuit diezelfde centrale bank. Meer transparantie over de notulen van de bijeenkomsten van de bestuurders zou daarbij een optie zijn. Praet verwijst in dat verband naar de Federal Reserve (Fed) in de VS, die al een tijd blijk geeft van meer transparantie over de bijeenkomsten van de bestuurders.(BO)

Peter Praet, hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), is ervan overtuigd dat de belastingbetaler niet opnieuw voor de kosten zal opdraaien als een bank moet worden gered. Dat zei Praet in een interview met het Duitse Handelsblatt. Volgens Peter Praet zullen Europese banken dus gered kunnen worden zonder een beroep te doen op het geld van de belastingbetaler. "Mijn eerste indruk is dat de herkapitaliseringsnoden overal gedragen zullen kunnen worden vanuit de private sector", aldus Praet. De centrale bank neemt daarbij precies één jaar de tijd om uit de zoeken hoe groot die noden zijn. Pas vanaf dan zullen de stresstests kunnen worden voltooid, voegt Praet eraan toe.De ECB neemt in het tweede halfjaar van 2014 het toezicht op de Europese banken voor haar rekening. Vooraleer ze die verantwoordelijkheid neemt, wil ze begin 2014 de balansen van banken die onder haar bevoegdheid (zullen) vallen onder de loep nemen. Op die manier kan de ECB ontdekken of er geen ongekende risico's sluimeren bij banken waarvoor ze later verantwoordelijk wordt gesteld. De stresstest die daarop volgt, dient om aan te tonen hoe kwetsbaar een bank is in tijden van crisis. Door het uitgebreide takenpakket dreigt de Europese Centrale Bank (ECB) evenwel overbelast te raken, waarschuwt Praet. "De eurozone beschikt over te weinig instellingen die snel en doelteffend kunnen handelen, en daar betalen wij - de ECB - nu de prijs voor", verduidelijkt hij. Om alle bankbalansen grondig door te lichten, neemt de ECB externe experts in de arm.In het interview met de Duitse krant pleit de hoofdeconoom van de ECB voor meer 'open communicatie' vanuit diezelfde centrale bank. Meer transparantie over de notulen van de bijeenkomsten van de bestuurders zou daarbij een optie zijn. Praet verwijst in dat verband naar de Federal Reserve (Fed) in de VS, die al een tijd blijk geeft van meer transparantie over de bijeenkomsten van de bestuurders.(BO)