Volgens Beama, de Belgische vereniging van vermogensbeheerders, had de doorsneepensioenspaarder eind 2013 een bedrag van 10.127 euro bij elkaar gespaard. Dat potje zag hij in de eerste helft van 2014, zonder bijkomende stortingen, aandikken met 595 euro.

"Aandelen en obligaties droegen in min of meer gelijke mate bij aan de return van de Pricos-pensioenspaarfondsen", zegt Paul Beller van KBC Asset Management. De kans is klein dat obligaties in de tweede helft van het jaar evenveel zullen bijdragen. De meeste economen verwachten een lichte rentestijging. De koers van een obligatie beweegt tegengesteld aan de rente. Een rentedaling zorgt voor meerwaarde in de obligatieportefeuille van een fonds, een rentestijging voor minwaarden.

De winnaar en de verliezer

Het fonds BNP Paribas B Pension Growth komt met een rendement van ruim 7 procent over de eerste jaarhelft als het best presterende pensioenspaarfonds uit de bus. Ook over een periode van vijf jaar is het de koploper.

Bart Van Poucke, de beheerder van het fonds, schrijft het succes in 2014 vooral toe aan het grote gewicht van aandelen in de portefeuilles. "Het dynamische fonds bestaat nog altijd voor ruim 71 procent uit aandelen", zegt hij. Wellicht zal hij het gewicht van aandelen op korte termijn verminderen. "De stijgende waarderingen, de lage marktvolatiliteit en de bescheiden reële winstgroei zetten me aan tot meer voorzichtigheid."

Het Accent Pension Fund presteert met een return van 2 procent het minst over de eerste zes maanden van het jaar. "Ik heb nauwelijks perifeer overheidspapier in portefeuille, en dan nog enkel met zeer korte looptijden. Het verschil in rendement is vooral daaraan te wijten. In sommige pensioenspaarfondsen zit Italiaans papier met een looptijd tot 2030. De huidige risicoappetijt op de obligatiemarkten is nooit vertoond. Daar doe ik bewust niet aan mee", legt beheerder Jan Deprez van Société Générale Private uit. Eind juni bestond het fonds voor 67 procent uit aandelen, voor 26 procent uit obligaties en voor 7 procent uit cash.

I.D.W.

Volgens Beama, de Belgische vereniging van vermogensbeheerders, had de doorsneepensioenspaarder eind 2013 een bedrag van 10.127 euro bij elkaar gespaard. Dat potje zag hij in de eerste helft van 2014, zonder bijkomende stortingen, aandikken met 595 euro."Aandelen en obligaties droegen in min of meer gelijke mate bij aan de return van de Pricos-pensioenspaarfondsen", zegt Paul Beller van KBC Asset Management. De kans is klein dat obligaties in de tweede helft van het jaar evenveel zullen bijdragen. De meeste economen verwachten een lichte rentestijging. De koers van een obligatie beweegt tegengesteld aan de rente. Een rentedaling zorgt voor meerwaarde in de obligatieportefeuille van een fonds, een rentestijging voor minwaarden.De winnaar en de verliezerHet fonds BNP Paribas B Pension Growth komt met een rendement van ruim 7 procent over de eerste jaarhelft als het best presterende pensioenspaarfonds uit de bus. Ook over een periode van vijf jaar is het de koploper.Bart Van Poucke, de beheerder van het fonds, schrijft het succes in 2014 vooral toe aan het grote gewicht van aandelen in de portefeuilles. "Het dynamische fonds bestaat nog altijd voor ruim 71 procent uit aandelen", zegt hij. Wellicht zal hij het gewicht van aandelen op korte termijn verminderen. "De stijgende waarderingen, de lage marktvolatiliteit en de bescheiden reële winstgroei zetten me aan tot meer voorzichtigheid."Het Accent Pension Fund presteert met een return van 2 procent het minst over de eerste zes maanden van het jaar. "Ik heb nauwelijks perifeer overheidspapier in portefeuille, en dan nog enkel met zeer korte looptijden. Het verschil in rendement is vooral daaraan te wijten. In sommige pensioenspaarfondsen zit Italiaans papier met een looptijd tot 2030. De huidige risicoappetijt op de obligatiemarkten is nooit vertoond. Daar doe ik bewust niet aan mee", legt beheerder Jan Deprez van Société Générale Private uit. Eind juni bestond het fonds voor 67 procent uit aandelen, voor 26 procent uit obligaties en voor 7 procent uit cash.I.D.W.