In zijn168ste boek - of 'Blunderboek' in de volksmond - legt het Rekenhof onder meer de evolutie van de overheidspensioenen bloot. 'Blunderboek' heeft zijn naam te danken aan de corrigerende toon van het Rekenhof tegenover de officiële berekeningen van de overheid.

De overheidspensioenen in ons land namen in 2010 met 3,6 procent toe tot 10,3 miljard euro. In de periode 2006-2010 steeg de totale pensioenlast van de overheidssector met niet minder dan 24,7 procent.

Volgens het Rekenhof zal de pensioenlast van het overheidspersoneel de komende jaren steeds zwaarder worden, rekening houdend met het aantal 50-plussers dat in 2010 met 42 procent deel uitmaakte van het administratief federaal personeel.

De federale ambtenaren en leerkrachten vertegenwoordigen ruim viervijfde van de toegekende overheidspensioenen. Midden 2010 namen de federale ambtenaren 40,9 procent van de overheidspensioenen voor hun rekening en het onderwijzend personeel 42,2 procent. De lokale besturen zijn goed voor een aandeel van 12,4 procent, terwijl gemeenschappen en gewesten 4,4 procent voor hun rekening nemen.

In totaal registreerde het Rekenhof op 1 juli 2010 443.993 overheidspensioenen, 353.551 rust- en 90.442 overlevingspensioenen.

Financiële crisis

Het Rekenhof maakte in zijn boek ook nog de optelsom van de kosten die de financiële crisis hebben meegebracht. De steunmaatregelen aan de financiële sector - berekend tot 15 november 2011 - hebben de Belgische overheid in totaal 26 miljard euro gekost. Daartegenover stonden wel voor 8,4 miljard euro aan inkomsten door terugbetalingen, interesten en dividenden. De steunmaatregelen hadden onder meer te maken met de financiële injecties in Dexia, BNP Paribas Fortis en KBC. Ook steun aan noodlijdende eurolanden zoals Griekenland, Portugal en Ierland zit in de 26 miljard vervat. (Belga/BO)

In zijn168ste boek - of 'Blunderboek' in de volksmond - legt het Rekenhof onder meer de evolutie van de overheidspensioenen bloot. 'Blunderboek' heeft zijn naam te danken aan de corrigerende toon van het Rekenhof tegenover de officiële berekeningen van de overheid.De overheidspensioenen in ons land namen in 2010 met 3,6 procent toe tot 10,3 miljard euro. In de periode 2006-2010 steeg de totale pensioenlast van de overheidssector met niet minder dan 24,7 procent.Volgens het Rekenhof zal de pensioenlast van het overheidspersoneel de komende jaren steeds zwaarder worden, rekening houdend met het aantal 50-plussers dat in 2010 met 42 procent deel uitmaakte van het administratief federaal personeel.De federale ambtenaren en leerkrachten vertegenwoordigen ruim viervijfde van de toegekende overheidspensioenen. Midden 2010 namen de federale ambtenaren 40,9 procent van de overheidspensioenen voor hun rekening en het onderwijzend personeel 42,2 procent. De lokale besturen zijn goed voor een aandeel van 12,4 procent, terwijl gemeenschappen en gewesten 4,4 procent voor hun rekening nemen. In totaal registreerde het Rekenhof op 1 juli 2010 443.993 overheidspensioenen, 353.551 rust- en 90.442 overlevingspensioenen.Financiële crisisHet Rekenhof maakte in zijn boek ook nog de optelsom van de kosten die de financiële crisis hebben meegebracht. De steunmaatregelen aan de financiële sector - berekend tot 15 november 2011 - hebben de Belgische overheid in totaal 26 miljard euro gekost. Daartegenover stonden wel voor 8,4 miljard euro aan inkomsten door terugbetalingen, interesten en dividenden. De steunmaatregelen hadden onder meer te maken met de financiële injecties in Dexia, BNP Paribas Fortis en KBC. Ook steun aan noodlijdende eurolanden zoals Griekenland, Portugal en Ierland zit in de 26 miljard vervat. (Belga/BO)