De spilindex wordt dit jaar niet overschreden. Dat blijkt uit de nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Aanvankelijk hield het Planbureau rekening met een nieuwe overschrijding van de spilindex eind 2013, maar in de nieuwe prognose wordt dit jaar dus geen overschrijding meer verwacht.

De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012.

Als de spilindex wordt overschreden, gaan de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel met 2 procent omhoog. Voor de ambtenarenlonen gebeurt dat een maand later dan voor de sociale uitkeringen.

Het Planbureau heeft dinsdag ook de inflatievooruitzichten voor dit jaar bijgesteld. Voor 2013 wordt nu gemikt op een inflatie van 1,3 procent tegenover 1,5 procent bij een eerdere prognose. (BO)

De spilindex wordt dit jaar niet overschreden. Dat blijkt uit de nieuwe vooruitzichten van het Federaal Planbureau. Aanvankelijk hield het Planbureau rekening met een nieuwe overschrijding van de spilindex eind 2013, maar in de nieuwe prognose wordt dit jaar dus geen overschrijding meer verwacht. De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Als de spilindex wordt overschreden, gaan de sociale uitkeringen en de lonen van het overheidspersoneel met 2 procent omhoog. Voor de ambtenarenlonen gebeurt dat een maand later dan voor de sociale uitkeringen.Het Planbureau heeft dinsdag ook de inflatievooruitzichten voor dit jaar bijgesteld. Voor 2013 wordt nu gemikt op een inflatie van 1,3 procent tegenover 1,5 procent bij een eerdere prognose. (BO)