De regering van Griekenland voorspelt dat het land in 2014, na zes jaar van economische achteruitgang, eindelijk uit de recessie zal klimmen.

In haar ontwerpbegroting voor 2014, die werd besproken met de trojka (inspecteurs van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds), gaat de Griekse regering uit van een economische groei van 0,6 procent volgend jaar.

'We verwachten dat er in 2014 een einde komt aan de recessie', zei viceminister van Financiën, Christos Staikouras. 'De opofferingen van het Griekse volk na een pijnlijke periode werpen hun vruchten af; de eerste tekenen van het einde van de crisis in 2014 zijn er.'

Primair overschot

Dit jaar wordt in Griekenland wel nog een economische krimp verwacht van 4 procent van het bruto binnenlandse product (bbp). Het begrotingstekort zou, exclusief de herkapitalisatie van banken, uitkomen op 2,4 procent.

Toch zou Griekenland dit jaar al voor het eerst in jaren opnieuw een primair overschot boeken. Dat overschot, waarbij de bedragen die het land aan rente voor leningen moet betalen en betalingen aan sociale zekerheid buiten beschouwing blijven, zou uitkomen op 340 miljoen euro. Volgend jaar zou dat overschot oplopen tot 2,8 miljard euro.

Dat overschot is cruciaal voor Griekenland om onderhandelingen op te starten met de internationale schuldeisers (EU en IMF) over een verlichting van de schuld. Die zou in 2014 uitkomen op 319,4 miljard euro, of 174,5 procent van het bbp.

De regering voorspelt voorts dat de werkloosheidsgraad in 2014 zal dalen naar 26 procent, tegen 27 procent dit jaar. Aan de ontwerpbegroting zullen vermoedelijk nog amendementen worden toegevoegd voor de debatten over het definitieve ontwerp in november.

Crisis

De Griekse economie is sinds 2008 gekrompen met 23 procent. Het Zuid-Europese land is sinds 2010 afhankelijk van noodhulp van de Europese Unie en het IMF en moest in ruil daarvoor drastische besparingen, belastingverhogingen en arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen doorvoeren. (Belga/KVDA)

De regering van Griekenland voorspelt dat het land in 2014, na zes jaar van economische achteruitgang, eindelijk uit de recessie zal klimmen. In haar ontwerpbegroting voor 2014, die werd besproken met de trojka (inspecteurs van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds), gaat de Griekse regering uit van een economische groei van 0,6 procent volgend jaar. 'We verwachten dat er in 2014 een einde komt aan de recessie', zei viceminister van Financiën, Christos Staikouras. 'De opofferingen van het Griekse volk na een pijnlijke periode werpen hun vruchten af; de eerste tekenen van het einde van de crisis in 2014 zijn er.' Primair overschot Dit jaar wordt in Griekenland wel nog een economische krimp verwacht van 4 procent van het bruto binnenlandse product (bbp). Het begrotingstekort zou, exclusief de herkapitalisatie van banken, uitkomen op 2,4 procent. Toch zou Griekenland dit jaar al voor het eerst in jaren opnieuw een primair overschot boeken. Dat overschot, waarbij de bedragen die het land aan rente voor leningen moet betalen en betalingen aan sociale zekerheid buiten beschouwing blijven, zou uitkomen op 340 miljoen euro. Volgend jaar zou dat overschot oplopen tot 2,8 miljard euro. Dat overschot is cruciaal voor Griekenland om onderhandelingen op te starten met de internationale schuldeisers (EU en IMF) over een verlichting van de schuld. Die zou in 2014 uitkomen op 319,4 miljard euro, of 174,5 procent van het bbp. De regering voorspelt voorts dat de werkloosheidsgraad in 2014 zal dalen naar 26 procent, tegen 27 procent dit jaar. Aan de ontwerpbegroting zullen vermoedelijk nog amendementen worden toegevoegd voor de debatten over het definitieve ontwerp in november. Crisis De Griekse economie is sinds 2008 gekrompen met 23 procent. Het Zuid-Europese land is sinds 2010 afhankelijk van noodhulp van de Europese Unie en het IMF en moest in ruil daarvoor drastische besparingen, belastingverhogingen en arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen doorvoeren. (Belga/KVDA)