Spaarders die een premie voor een tak21-product betalen, ontvangen een minimaal gewaarborgde rentevoet voor die storting. De verzekeringsmaatschappijen hanteren elk een eigen berekeningsmechanisme om de rente te bepalen, maar hun rendementen liggen niet ver uit elkaar. Op basis van de huidige Belgische tienjarige rente - die schommelt rond 2,36 procent -bedraagt de minimaal gegarandeerde rentevoet tussen 1,5 en 2 procent. Die intrest is niet gegarandeerd voor de toekomst, zodat een latere storting een lagere of een hogere rentevoet kan hebben.

Dat is een belangrijk verschil met een spaarrekening bij de bank: als de rente op een spaarboekje, lijdt het volledige spaartegoed op de rekening daaronder. Bij een spaarverzekering is dat niet het geval.

Bonus

Typisch voor een tak21 is dat een deel van het rendement bestaat uit een bonus - ook wel winstdeelneming genoemd - die de verzekeraar mogelijk uitkeert boven op de gewaarborgde rentevoet. Het is dus niet zeker dat de spaarder elk jaar recht heeft op die bonus. Het bedrag verschilt ook van jaar tot jaar. Dat komt doordat het afhangt van de beleggingsresultaten en van de algemene resultaten van de verzekeraar.

De opbrengsten van de tak 21-verzekeringen in 2013 vindt u hieronder:

Gewaarborgd rendement plus winstdeelneming; rendementen op 1/3/2014

Rendement 2013 Rendement 2012
Afer Europe Waarborgfonds 3,36% 3,45%
Patronale Life Secure 21 3,15% 3,45%
Allianz Invest For Life Dynamic3A 3,15% 3,60%
Deutsche Bank DB For Life Dynamic 3,15% 3,60%
Baloise Insurance Invest 3,10% /
Credimo Credoinvest 3,05% 2,00%
Bpost Bank Optima Best 3,00% (1) 3,00%
BNP Paribas Fortis Free Invest Plan 3,00% (1) 3,00%
Argenta Flexx 2,90% (2) /
BKCP Horizon 2,85% 3,05%
Baloise Insurance Invest 2,85% /
Allianz Invest For Life Protect 2,75% 3,20%
Allianz Invest For Life 3A 2,75% 3,20%
Deutsche Bank DB For Life 2,75% 3,20%
Metlife Agvanto Balanced 2,75% 3,00%
Patronale Life Safe21 2,65% (3) 2,65%
Patronale Life Starfix 2,65% (4) 2,65%
Patronale Life Fructisafe 2,65% (3) 2,65%
KBC Life Future 8 2,60% (5) 3,25%
Ethias Certiflex 8 2,57% 2,57%
Credimo Credosecure 2,55% 2,75%
AG Insurance Safe+ 2,50% 2,50%
Metlife Agvanto Safe 2,50% 2,75%
AG Insurance Top Rendement Invest 2,50% 2,50%
Belfius Safe Invest Bonus 2,38% 2,88%
DVV Atlantica Maxima 2,35% 2,95%
DVV Atlantica Invest 2,30% 2,50%
Ergo iSave Free Invest 2,25% 2,46%
Delta Lloyd Life Eterenal Alpha 30 2,20% 2,20%
Keytrade Bank KeyCapital Blue 2,20% 2,40%
Belfius Invest Capital 2,18% 2,68%
Generali Crescendo Dynamico 2,05% 2,10%
Delta Lloyd Life Eternal 1,50% 1,95%
Axa Oxylife Secure 1,50% /
Generali Crescendo Di Generali 1,25% (6) /

(1) 3,00% op de bestaande reserve, 3,25% op de nettostortingen in 2013. (2) Brutorendement tussen 2,90 en 3,75% afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. De rendementen geven het totale brutorendement weer en houden geen rekening met beheerskosten. (3) Rendement tussen 2,65 en 3,45%, afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. (4) Rendement tussen 2,65 en 3,75%, afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. (5) Stortingen die in 2013 werden uitgevoerd in een contract KBC-Life Future 8 hebben een totaalrendement van 3,10% in 2013. Op de bestaande reserves wordt de gegarandeerde rentevoet aangevuld tot een totaalrendement van 2,60%. (6) Rendement tussen 1,25 en 4,75%, afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. Bron: Bankshopper

De premiebelasting

Een tak21-verzekering heeft een achilleshiel: de kosten. Eerst en vooral is er de premiebelasting die de verzekeraar op elke premie inhoudt en doorstort aan de fiscus. Die heffing werd op 1 januari 2013 verhoogd van 1,1 tot 2 procent. De verhoogde premiebelasting heeft een weerslag op het rendement van tak21-producten. Van elke 100 euro die de spaarder inlegt, gaat 2 euro naar de schatkist. Slechts 98 euro wordt echt belegd. Hoe langer de tak21 wordt aangehouden, hoe minder zwaar de premiebelasting weegt. Op een termijn van acht jaar komt een premiebelasting van 2 procent overeen met een gemiddeld rendementsverlies van 0,25 procent per jaar. Dat verlies kan worden gecompenseerd door stijgende rentes en de winstdeelnemingen.

Instapkosten

Naast de premiebelasting betaalt de verzekerde ook instapkosten. Vaak hebben die een degressief karakter, afhankelijk van de geïnvesteerde bedragen. Voor een premie tot 12.499,99 euro kunnen die kosten bijvoorbeeld 2,30 procent bedragen. Voor stortingen tussen 12.500 en 49.999,99 euro dalen ze mogelijk tot 1,80 procent, en tussen 50.000 euro en 124.999,99 euro tot 1,30 procent.

Belangrijk om te weten is dat de instapkosten kunnen worden verlaagd, als de spaarder dat uitdrukkelijk vraagt aan de verzekeraar. De verzekeraar beslist per individuele cliënt of hij de instapkosten vermindert. Hij baseert zijn beslissing onder meer op het bedrag dat die cliënt wil inleggen. Goede klanten hebben een streepje voor.

Beheers- en uitstapkosten

Daarnaast zijn er beheerskosten verschuldigd, bijvoorbeeld maandelijks 0,01 procent op de verworven reserve. Beheerskosten hebben een verdoken karakter, want ze staan niet op de jaarlijkse afrekening die de verzekerde ontvangt. Het is daarom belangrijk vóór het afsluiten van een tak21-contract de productfiche te bestuderen, waar alle details over de kosten staan.

Bij een vervroegde uitstap is de verzekerde uitstapkosten verschuldigd. Hoe langer de spaarder het contract aanhoudt, hoe lager die kosten uitvallen. Zo betaalt hij doorgaans enkel uitstapkosten gedurende de eerste vijf jaar. De uitstapkosten bedragen 5 procent in het eerste jaar, 4 procent in het tweede, 3 procent in het derde, 2 procent in het vierde en 1 procent in het vijfde. Na vijf jaar worden geen uitstapkosten meer aangerekend.

Voordelige fiscaliteit

Op de intresten van een tak21 is geen roerende voorheffing verschuldigd, op voorwaarde dat de verzekerde het contract langer dan acht jaar aanhoudt. Vraagt hij het kapitaal vroeger op, dan betaalt hij 25 procent roerende voorheffing op een fictieve rente van 4,75 procent. Heeft het product minder opgebracht, dan betaalt de spaarder dus belasting op meer intresten dan hij eigenlijk heeft ontvangen. Er is ook geen roerende voorheffing verschuldigd als het tak21-contract voorziet in een overlijdensdekking van minstens 130 procent van de gestorte premies. De meeste polissen hebben zo'n dekking niet. De premies voor een tak21 zijn niet fiscaal aftrekbaar. Alleen die voor fiscale levensverzekeringscontracten leveren een fiscaal voordeel van 30 procent op.

Johan Steenackers

Spaarders die een premie voor een tak21-product betalen, ontvangen een minimaal gewaarborgde rentevoet voor die storting. De verzekeringsmaatschappijen hanteren elk een eigen berekeningsmechanisme om de rente te bepalen, maar hun rendementen liggen niet ver uit elkaar. Op basis van de huidige Belgische tienjarige rente - die schommelt rond 2,36 procent -bedraagt de minimaal gegarandeerde rentevoet tussen 1,5 en 2 procent. Die intrest is niet gegarandeerd voor de toekomst, zodat een latere storting een lagere of een hogere rentevoet kan hebben.Dat is een belangrijk verschil met een spaarrekening bij de bank: als de rente op een spaarboekje, lijdt het volledige spaartegoed op de rekening daaronder. Bij een spaarverzekering is dat niet het geval. Bonus Typisch voor een tak21 is dat een deel van het rendement bestaat uit een bonus - ook wel winstdeelneming genoemd - die de verzekeraar mogelijk uitkeert boven op de gewaarborgde rentevoet. Het is dus niet zeker dat de spaarder elk jaar recht heeft op die bonus. Het bedrag verschilt ook van jaar tot jaar. Dat komt doordat het afhangt van de beleggingsresultaten en van de algemene resultaten van de verzekeraar. De opbrengsten van de tak 21-verzekeringen in 2013 vindt u hieronder: Gewaarborgd rendement plus winstdeelneming; rendementen op 1/3/2014Rendement 2013 Rendement 2012 Afer Europe Waarborgfonds 3,36% 3,45% Patronale Life Secure 21 3,15% 3,45% Allianz Invest For Life Dynamic3A 3,15% 3,60% Deutsche Bank DB For Life Dynamic 3,15% 3,60% Baloise Insurance Invest 3,10% / Credimo Credoinvest 3,05% 2,00% Bpost Bank Optima Best 3,00% (1) 3,00% BNP Paribas Fortis Free Invest Plan 3,00% (1) 3,00% Argenta Flexx 2,90% (2) / BKCP Horizon 2,85% 3,05% Baloise Insurance Invest 2,85% / Allianz Invest For Life Protect 2,75% 3,20% Allianz Invest For Life 3A 2,75% 3,20% Deutsche Bank DB For Life 2,75% 3,20% Metlife Agvanto Balanced 2,75% 3,00% Patronale Life Safe21 2,65% (3) 2,65% Patronale Life Starfix 2,65% (4) 2,65% Patronale Life Fructisafe 2,65% (3) 2,65% KBC Life Future 8 2,60% (5) 3,25% Ethias Certiflex 8 2,57% 2,57% Credimo Credosecure 2,55% 2,75% AG Insurance Safe+ 2,50% 2,50% Metlife Agvanto Safe 2,50% 2,75% AG Insurance Top Rendement Invest 2,50% 2,50% Belfius Safe Invest Bonus 2,38% 2,88% DVV Atlantica Maxima 2,35% 2,95% DVV Atlantica Invest 2,30% 2,50% Ergo iSave Free Invest 2,25% 2,46% Delta Lloyd Life Eterenal Alpha 30 2,20% 2,20% Keytrade Bank KeyCapital Blue 2,20% 2,40% Belfius Invest Capital 2,18% 2,68% Generali Crescendo Dynamico 2,05% 2,10% Delta Lloyd Life Eternal 1,50% 1,95% Axa Oxylife Secure 1,50% / Generali Crescendo Di Generali 1,25% (6) / (1) 3,00% op de bestaande reserve, 3,25% op de nettostortingen in 2013. (2) Brutorendement tussen 2,90 en 3,75% afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. De rendementen geven het totale brutorendement weer en houden geen rekening met beheerskosten. (3) Rendement tussen 2,65 en 3,45%, afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. (4) Rendement tussen 2,65 en 3,75%, afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. (5) Stortingen die in 2013 werden uitgevoerd in een contract KBC-Life Future 8 hebben een totaalrendement van 3,10% in 2013. Op de bestaande reserves wordt de gegarandeerde rentevoet aangevuld tot een totaalrendement van 2,60%. (6) Rendement tussen 1,25 en 4,75%, afhankelijk van de gegarandeerde rente bij de instap. Bron: BankshopperDe premiebelastingEen tak21-verzekering heeft een achilleshiel: de kosten. Eerst en vooral is er de premiebelasting die de verzekeraar op elke premie inhoudt en doorstort aan de fiscus. Die heffing werd op 1 januari 2013 verhoogd van 1,1 tot 2 procent. De verhoogde premiebelasting heeft een weerslag op het rendement van tak21-producten. Van elke 100 euro die de spaarder inlegt, gaat 2 euro naar de schatkist. Slechts 98 euro wordt echt belegd. Hoe langer de tak21 wordt aangehouden, hoe minder zwaar de premiebelasting weegt. Op een termijn van acht jaar komt een premiebelasting van 2 procent overeen met een gemiddeld rendementsverlies van 0,25 procent per jaar. Dat verlies kan worden gecompenseerd door stijgende rentes en de winstdeelnemingen. Instapkosten Naast de premiebelasting betaalt de verzekerde ook instapkosten. Vaak hebben die een degressief karakter, afhankelijk van de geïnvesteerde bedragen. Voor een premie tot 12.499,99 euro kunnen die kosten bijvoorbeeld 2,30 procent bedragen. Voor stortingen tussen 12.500 en 49.999,99 euro dalen ze mogelijk tot 1,80 procent, en tussen 50.000 euro en 124.999,99 euro tot 1,30 procent. Belangrijk om te weten is dat de instapkosten kunnen worden verlaagd, als de spaarder dat uitdrukkelijk vraagt aan de verzekeraar. De verzekeraar beslist per individuele cliënt of hij de instapkosten vermindert. Hij baseert zijn beslissing onder meer op het bedrag dat die cliënt wil inleggen. Goede klanten hebben een streepje voor. Beheers- en uitstapkostenDaarnaast zijn er beheerskosten verschuldigd, bijvoorbeeld maandelijks 0,01 procent op de verworven reserve. Beheerskosten hebben een verdoken karakter, want ze staan niet op de jaarlijkse afrekening die de verzekerde ontvangt. Het is daarom belangrijk vóór het afsluiten van een tak21-contract de productfiche te bestuderen, waar alle details over de kosten staan. Bij een vervroegde uitstap is de verzekerde uitstapkosten verschuldigd. Hoe langer de spaarder het contract aanhoudt, hoe lager die kosten uitvallen. Zo betaalt hij doorgaans enkel uitstapkosten gedurende de eerste vijf jaar. De uitstapkosten bedragen 5 procent in het eerste jaar, 4 procent in het tweede, 3 procent in het derde, 2 procent in het vierde en 1 procent in het vijfde. Na vijf jaar worden geen uitstapkosten meer aangerekend. Voordelige fiscaliteitOp de intresten van een tak21 is geen roerende voorheffing verschuldigd, op voorwaarde dat de verzekerde het contract langer dan acht jaar aanhoudt. Vraagt hij het kapitaal vroeger op, dan betaalt hij 25 procent roerende voorheffing op een fictieve rente van 4,75 procent. Heeft het product minder opgebracht, dan betaalt de spaarder dus belasting op meer intresten dan hij eigenlijk heeft ontvangen. Er is ook geen roerende voorheffing verschuldigd als het tak21-contract voorziet in een overlijdensdekking van minstens 130 procent van de gestorte premies. De meeste polissen hebben zo'n dekking niet. De premies voor een tak21 zijn niet fiscaal aftrekbaar. Alleen die voor fiscale levensverzekeringscontracten leveren een fiscaal voordeel van 30 procent op. Johan Steenackers