Vijf contrarevoluties telt Samuele Furfari, professor geopolitiek van de energie aan de ULB. Die zullen de hele energiesector ondersteboven gooien, voorspelt hij.

De Duitse Energiewende, waarbij tegen 2025 alle kerncentrales worden gesloten om ze te vervangen door hernieuwbare energie, noemt Furfari "een leuke slogan, maar nagenoeg onmogelijk". "Dat kan Duitsland zich enkel veroorloven als lage energieprijzen elders de Duitse concurrentiekracht niet in gevaar brengen. Dus heeft het land er belang bij dat die prijs zo hoog mogelijk blijf in Europa", weet hij.

Bruinkool

Ten bewijze: de Duitse consumenten betalen de op een na hoogste stroomprijs van Europa, voor de industrie ligt die veel lager. "De Duitse burgers betalen de Energiewende. Zij merken steeds meer dat hun energie toch wel zeer duur wordt."

"Dus wat doen de energiebedrijven? Die bouwen steen- en bruinkoolcentrales, want die grondstof is goedkoop. Maar die zullen dertig, veertig jaar openblijven. Dus lang na 2025 zal er nog steeds fossiele energie worden verbrand, en dan nog die die het meest CO2 uitstoot. Daardoor zal Duitsland de normen voor CO2-emissies niet halen."

Geen Europese aanpak

Een Europese aanpak van de energieproblematiek botst op praktische bezwaren, stelt Furfari vast. "Energie is de basis voor de economie. Geen enkel land wil zijn energiekeuze laten bepalen door een andere natie. Hierin ligt een van de grootste moeilijkheden voor de energiesector: vroeger was er een energiebeleid, nu is er vooral energiepolitiek."

Vijf contrarevoluties

Terwijl er sinds het afsluiten van het Kyotoprotocol,dat Furfari zelf mee onderhandelde, niet één, maar vijf "contrarevoluties" zijn geweest in energieland. "Door de uitbreiding van de 'Exclusieve Economische Zee Ruimte' kunnen landen opeens tot 200 zeemijlen van hun kustlijn vondsten claimen. In die nieuwe oppervlakte vinden we veel fossiele energie, ook in Europa. We vinden ook - en dat zijn de tweede en derde revolutie - opnieuw meer conventionele olie- en gasvelden."

"Vier en vijf zijn de energie die meestal schaliegas wordt genoemd, maar eigenlijk moedersteengas zou moeten heten, en de olie uit datzelfde gesteente. Bovendien verhogen de technologieën die bij die onconventionele energie worden gebruikt, ook het rendement van de bestaande bronnen."

Prijs olie en gas daalt

"Het gevolg is dat er een overvloed aan olie en gas op de markt komt. De prijzen van fossiele brandstoffen gaan zeer waarschijnlijk dalen. Zonder akkoord in de OPEC zal de olieprijs instorten, tot 60 à 80 dollar per vat. Daarmee fnuik je alle hernieuwbare energie. Die wordt onbetaalbaar."

"Dat komt boven op het gebrek aan geld door de economische malaise. Steenkool is nu al goedkoop, en India en China zullen kiezen voor de goedkoopste energiebron. Waarna onze bedrijven daarmee moeten concurreren."

Furfari betwijfelt ook of Europa mee op de trein van schaliegas en -olie zal springen. "Ik vrees dat de weerstand tegen kernenergie zal overslaan naar schalie-energie. Economisch is het beter het ook hier te ontginnen, maar er is veel tegenkanting."

Economisch nog slechter

"Voor er in Europa echt veel naar gezocht zal worden, zullen we moeten wachten tot de Europese economie het nog slechter doet, vrees ik. Tot de bevolking het ook voelt. Ik maak me zorgen over de economische toestand van Europa, die wordt gedreven door nationale politieke beslissingen die weinig rekening houden met het economische aspect. Je ziet dat ook: de industriële groepen gaan met de glimlach elders investeren." (LH)

Vijf contrarevoluties telt Samuele Furfari, professor geopolitiek van de energie aan de ULB. Die zullen de hele energiesector ondersteboven gooien, voorspelt hij. De Duitse Energiewende, waarbij tegen 2025 alle kerncentrales worden gesloten om ze te vervangen door hernieuwbare energie, noemt Furfari "een leuke slogan, maar nagenoeg onmogelijk". "Dat kan Duitsland zich enkel veroorloven als lage energieprijzen elders de Duitse concurrentiekracht niet in gevaar brengen. Dus heeft het land er belang bij dat die prijs zo hoog mogelijk blijf in Europa", weet hij. Bruinkool Ten bewijze: de Duitse consumenten betalen de op een na hoogste stroomprijs van Europa, voor de industrie ligt die veel lager. "De Duitse burgers betalen de Energiewende. Zij merken steeds meer dat hun energie toch wel zeer duur wordt." "Dus wat doen de energiebedrijven? Die bouwen steen- en bruinkoolcentrales, want die grondstof is goedkoop. Maar die zullen dertig, veertig jaar openblijven. Dus lang na 2025 zal er nog steeds fossiele energie worden verbrand, en dan nog die die het meest CO2 uitstoot. Daardoor zal Duitsland de normen voor CO2-emissies niet halen." Geen Europese aanpakEen Europese aanpak van de energieproblematiek botst op praktische bezwaren, stelt Furfari vast. "Energie is de basis voor de economie. Geen enkel land wil zijn energiekeuze laten bepalen door een andere natie. Hierin ligt een van de grootste moeilijkheden voor de energiesector: vroeger was er een energiebeleid, nu is er vooral energiepolitiek." Vijf contrarevolutiesTerwijl er sinds het afsluiten van het Kyotoprotocol,dat Furfari zelf mee onderhandelde, niet één, maar vijf "contrarevoluties" zijn geweest in energieland. "Door de uitbreiding van de 'Exclusieve Economische Zee Ruimte' kunnen landen opeens tot 200 zeemijlen van hun kustlijn vondsten claimen. In die nieuwe oppervlakte vinden we veel fossiele energie, ook in Europa. We vinden ook - en dat zijn de tweede en derde revolutie - opnieuw meer conventionele olie- en gasvelden." "Vier en vijf zijn de energie die meestal schaliegas wordt genoemd, maar eigenlijk moedersteengas zou moeten heten, en de olie uit datzelfde gesteente. Bovendien verhogen de technologieën die bij die onconventionele energie worden gebruikt, ook het rendement van de bestaande bronnen." Prijs olie en gas daalt"Het gevolg is dat er een overvloed aan olie en gas op de markt komt. De prijzen van fossiele brandstoffen gaan zeer waarschijnlijk dalen. Zonder akkoord in de OPEC zal de olieprijs instorten, tot 60 à 80 dollar per vat. Daarmee fnuik je alle hernieuwbare energie. Die wordt onbetaalbaar." "Dat komt boven op het gebrek aan geld door de economische malaise. Steenkool is nu al goedkoop, en India en China zullen kiezen voor de goedkoopste energiebron. Waarna onze bedrijven daarmee moeten concurreren." Furfari betwijfelt ook of Europa mee op de trein van schaliegas en -olie zal springen. "Ik vrees dat de weerstand tegen kernenergie zal overslaan naar schalie-energie. Economisch is het beter het ook hier te ontginnen, maar er is veel tegenkanting." Economisch nog slechter"Voor er in Europa echt veel naar gezocht zal worden, zullen we moeten wachten tot de Europese economie het nog slechter doet, vrees ik. Tot de bevolking het ook voelt. Ik maak me zorgen over de economische toestand van Europa, die wordt gedreven door nationale politieke beslissingen die weinig rekening houden met het economische aspect. Je ziet dat ook: de industriële groepen gaan met de glimlach elders investeren." (LH)