Europa eist tegen 2015 opnieuw een begrotingsevenwicht. Dat betekent voor ons land dat het begrotingstekort tegen 2012 al onder de 3 procent van het bbp (bruto binnenlands product) moet liggen.

Het Planbureau heeft berekend dat het begrotingstekort van de federale regering bij een ongewijzigd beleid zou oplopen van 4 procent van het bbp in 2010 tot 4,9 procent van het bbp in 2015, sociale zekerheid inbegrepen.

Omgerekend moet er volgens het Planbureau in 2011 al 3,5 miljard euro bespaard worden, en in 2012 5,2 miljard euro. Samengeteld kan er door de besparing van 8,7 miljard euro dat jaar aan de begrotingseisen van Europa worden voldaan.

Om de begroting in evenwicht te krijgen moet er in 2015 nog 22 miljard euro bespaard worden. In totaal is een besparing van 41,9 miljard euro vereist.

Uit de berekeningen blijkt dat ook de oplopende rente ons land parten speelt. België moet zijn staatsschuld aflossen tegen een rente die overeenstemt met 4,5 procent van het bpp.

Een ander probleem schuilt in de competitiviteit tegenover de buurlanden. Zo is het verschil tussen de loonkosten van België en drie van de buurlanden in de periode 1997-2010 met meer dan 3 procent toegenomen. Volgens Jan Verschooten van het Planbureau mag de concurrentiepositie van België op zijn minst niet meer verslechteren.

Het volledige rapport van het Planbureau vindt u hier

Europa eist tegen 2015 opnieuw een begrotingsevenwicht. Dat betekent voor ons land dat het begrotingstekort tegen 2012 al onder de 3 procent van het bbp (bruto binnenlands product) moet liggen.Het Planbureau heeft berekend dat het begrotingstekort van de federale regering bij een ongewijzigd beleid zou oplopen van 4 procent van het bbp in 2010 tot 4,9 procent van het bbp in 2015, sociale zekerheid inbegrepen. Omgerekend moet er volgens het Planbureau in 2011 al 3,5 miljard euro bespaard worden, en in 2012 5,2 miljard euro. Samengeteld kan er door de besparing van 8,7 miljard euro dat jaar aan de begrotingseisen van Europa worden voldaan. Om de begroting in evenwicht te krijgen moet er in 2015 nog 22 miljard euro bespaard worden. In totaal is een besparing van 41,9 miljard euro vereist. Uit de berekeningen blijkt dat ook de oplopende rente ons land parten speelt. België moet zijn staatsschuld aflossen tegen een rente die overeenstemt met 4,5 procent van het bpp.Een ander probleem schuilt in de competitiviteit tegenover de buurlanden. Zo is het verschil tussen de loonkosten van België en drie van de buurlanden in de periode 1997-2010 met meer dan 3 procent toegenomen. Volgens Jan Verschooten van het Planbureau mag de concurrentiepositie van België op zijn minst niet meer verslechteren. Het volledige rapport van het Planbureau vindt u hier