Dividendrendementen van 3, 4 of 5 procent ogen bijzonder aantrekkelijk in vergelijking met staatsobligaties die nog geen 1 procent op tien jaar opbrengen. Maar een dividend is nooit gewaarborgd. Het beste voorbeeld uit de afgelopen jaren is ongetwijfeld de bankensector. De ooit zo royale dividenden zijn tijdens de lange crisisjaren verdwenen en hebben nog altijd hun oude niveau niet opnieuw bereikt. In dit overzicht hebben we ons bewust beperkt tot aandelen die noteren op Euronext Brussel wegens de dubbele belastingheffing op buitenlandse dividenden.

Vastgoedvennootschappen

Belgische dividendbeleggers kiezen voor vastgoedbevaks. Dat was een automatisme geworden en zelfs nu ze zijn omgevormd tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen blijven ze een referentie, ondanks de zwaardere belasting (voorheffing van 15 % voor residentiële vennootschappen, 25 % voor de overige). In de Bel-20 bieden Cofinimmo en Befimmo nog altijd een nettorendement van 4 procent. De grootste troef van het eerste bedrijf is zijn zeer diverse aanbod met kantoren (van goede kwaliteit), rusthuizen, vastgoed van distributienetten en, in mindere mate, publiek-private samenwerkingen. Befimmo kan rekenen op belangrijke huurders uit de openbare sector (68,2 % van de huurinkomsten), wat zorgt voor huurcontracten van langere duur (gemiddelde resterende looptijd van 10,6 jaar) en de bevak minder gevoelig maakt voor conjunctuurschommelingen. Algemeen gesproken slagen beide bedrijven er dus in hun huurinkomsten op peil te houden en profiteren ze van de daling van hun financieringsrente. Voor Cofinimmo is die teruggevallen tot 3,5 procent, terwijl zijn nettohuurrendement 6,53 procent bedraagt.

Buiten de Bel-20 slaagt Aedifica er niet meer in zich nog te onderscheiden. De stijging van de aandelenkoers weegt op het dividendrendement, dat ondanks de lagere voorheffing is gedaald tot onder 3 procent. Het bedrijf is evenwel het best gepositioneerd om te profiteren van de rentedaling, gezien de lange resterende looptijd van zijn huurcontracten (gemiddeld 19 jaar) en zijn groeibeleid.

Een hogere coupon vinden we bij WDP, dat van plan is voor 2014 een brutodividend van 3,40 euro uit te keren, een stijging met 5 procent. De specialist in opslagruimtes beschikt over uitstekende locaties, waardoor hij een hoge bezettingsgraad (97,3 %) kan combineren met een uitstekend huurrendement, mede dankzij de zonnepanelen op de daken van zijn magazijnen.

Voorzichtigheid is daarentegen geboden bij Intervest Offices, dat zijn belangrijkste drie huurders (HP Belgium, Nike Europe en CEVA Logistics) vorig jaar een verlaging van de huurprijs heeft moeten toestaan. Dat zal wegen op het dividend, dat naar verwachting tussen 1,37 en 1,42 euro zal liggen, tegenover 1,53 euro voor 2013.

Telenet en Belgacom

De twee Belgische telecomreuzen hebben profielen die, wat het dividend betreft, fundamenteel verschillen. Telenet keerde tussen 2010 en 2013 een totaal bedrag van 16,65 euro per aandeel uit. In 2014 besloot de kabeloperator niets uit te keren, waardoor de groep niet langer aantrekkelijk is voor de echte dividendbelegger.

Bij Belgacom primeert stabiliteit, ook al zag CEO Dominique Leroy zich verplicht het dividend over de periode 2014-2017 te verlagen van 2,18 tot 1,50 euro. Met een nettorendement van 3,6 procent blijft het aandeel aantrekkelijk, terwijl de sector het dieptepunt lijkt te hebben bereikt en de operator vroeg of laat op belangstelling zal kunnen rekenen van grote buitenlandse operators.

Bpost

Het Belgische postbedrijf heeft als doel zeker 85 procent van zijn winst uit te keren. Aangezien die is gestegen, heeft bpost zijn voorschotdividend (dat overeenstemt met de eerste tien maanden van 2014) kunnen optrekken van 0,93 naar 1,04 euro. Als we daar het saldodividend bijtellen, zou het nettorendement op meer dan 4,15 procent uitkomen. Voor 2015 zou de tendens gunstig moeten blijven, maar bpost moet ook onderhandelingen voeren over een zesde beheerscontract. Er komt concurrentie voor de bedeling van kranten en mogelijk krijgt bpost ook minder subsidies. Die laatste vertegenwoordigen op dit moment meer dan 60 procent van de bedrijfswinst. Kortom, het (hoge) dividend loopt risico vanaf 2016.

Elia en Fluxys

De afgelopen jaren heeft de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia altijd kunnen rekenen op de bijdrage van de Duitse netbeheerder 50Hertz. Dat heeft de impact verzacht van de gedaalde Belgische tienjaarsrente, die zijn vergoeding in België bepaalt. De vrije kasstroom van Elia volstaat echter niet om het dividend te financieren. Dat is in de eerste plaats te wijten aan het hoge niveau van investeringen die de resultaten in de komende jaren moeten ondersteunen. Het dividend zou op zijn minst dicht tegen het huidige niveau gehandhaafd moeten kunnen blijven en tegelijk een (gedeeltelijke) bescherming bieden in geval van een stijging van de langetermijnrente.

In tegenstelling tot Elia heeft Fluxys Belgium besloten zich uitsluitend te wijden aan zijn gereguleerde activiteiten -- transport en opslag van gas -- in België en alle beschikbare winsten uit te keren. Aangezien zijn inkomsten zeer gevoelig zijn voor de Belgische tienjaarsrente, is het dividend de afgelopen jaren tot onder 1 euro gezakt. Het beperkte rendement op korte termijn wordt gecompenseerd door een zo goed als totale bescherming tegen een rentestijging.

Ageas

De verzekeraar verkeert in blakende financiële gezondheid dankzij zijn kaspositie (1,5 miljard eind september) die hij geërfd heeft van Fortis. Daardoor kan Ageas de inkoop van eigen aandelen combineren met een hoog dividend. De winsten evolueren bovendien in de goede richting (+16 % over negen maanden op het niveau van de operationele activiteiten). Dat zou het bedrijf in staat moeten stellen zijn coupon voor het jaar 2014 opnieuw te verhogen. Die wordt uitgekeerd in de lente van 2015. De verhoging kan er uiteraard enkel komen als onaangename verrassingen uitblijven, zoals een mogelijke schadevergoeding aan de Nederlandse slachtoffers van de Fortis-affaire.

EVS

De Luikse groep kende een bijzonder moeilijk 2014. De resultaten vielen terug door een stijging van de kosten en een teleurstellende omzetgroei ondanks het WK voetbal. Ook al heeft het een gezonde financiële basis met een (licht) positieve nettokaspositie, toch kan EVS zich gedwongen zien zijn dividend opnieuw te verlagen. De bouw van een nieuwe hoofdzetel en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals de cloud maken dat EVS een grote behoefte aan kapitaal heeft.

Van de Velde

De lingerieproducent uit Schellebelle biedt een aantrekkelijk rendement en wist in 2014 weer aan te knopen met groei. Zijn omzet is met 8,8 procent gestegen tot bijna 200 miljoen euro. Van de Velde beschikt bovendien over een nettokaspositie die het bedrijf in staat stelt zijn dividend zonder moeilijkheden te handhaven.

AB InBev

De grootste bierbrouwer ter wereld biedt met een dividend van 2,05 euro voor 2013 zeker niet het hoogste rendement. Het dividend stijgt evenwel snel. Van 0,80 euro in 2010 zou het over 2014 volgens de analistenconsensus stijgen tot 2,89 euro, waarvan al een voorschot van 1 euro is uitgekeerd. Ondanks zijn zeer actieve overnamebeleid houdt AB InBev zijn schuldgraad beheersbaar. Eind juni kwam die neer op 2,5 keer zijn bruto-exploitatieoverschot of 46,3 miljard dollar. Rekening houdend met de stijging van de resultaten en grote kasoverschotten uit zijn operationele activiteiten, zou de brouwer vanaf begin 2015 'zijn optimale kapitaalstructuur' moeten bereiken, de ratio nettoschuld/bruto-exploitatieoverschot zou dan uitkomen op 2. De biergigant beschikt dan mogelijk over een vrije kasstroom (na aftrek van investeringen) van meer dan 10 miljard dollar per jaar (of 5,36 euro per aandeel) om zijn aandeelhouders te belonen.

Dividendrendementen van 3, 4 of 5 procent ogen bijzonder aantrekkelijk in vergelijking met staatsobligaties die nog geen 1 procent op tien jaar opbrengen. Maar een dividend is nooit gewaarborgd. Het beste voorbeeld uit de afgelopen jaren is ongetwijfeld de bankensector. De ooit zo royale dividenden zijn tijdens de lange crisisjaren verdwenen en hebben nog altijd hun oude niveau niet opnieuw bereikt. In dit overzicht hebben we ons bewust beperkt tot aandelen die noteren op Euronext Brussel wegens de dubbele belastingheffing op buitenlandse dividenden. Belgische dividendbeleggers kiezen voor vastgoedbevaks. Dat was een automatisme geworden en zelfs nu ze zijn omgevormd tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen blijven ze een referentie, ondanks de zwaardere belasting (voorheffing van 15 % voor residentiële vennootschappen, 25 % voor de overige). In de Bel-20 bieden Cofinimmo en Befimmo nog altijd een nettorendement van 4 procent. De grootste troef van het eerste bedrijf is zijn zeer diverse aanbod met kantoren (van goede kwaliteit), rusthuizen, vastgoed van distributienetten en, in mindere mate, publiek-private samenwerkingen. Befimmo kan rekenen op belangrijke huurders uit de openbare sector (68,2 % van de huurinkomsten), wat zorgt voor huurcontracten van langere duur (gemiddelde resterende looptijd van 10,6 jaar) en de bevak minder gevoelig maakt voor conjunctuurschommelingen. Algemeen gesproken slagen beide bedrijven er dus in hun huurinkomsten op peil te houden en profiteren ze van de daling van hun financieringsrente. Voor Cofinimmo is die teruggevallen tot 3,5 procent, terwijl zijn nettohuurrendement 6,53 procent bedraagt. Buiten de Bel-20 slaagt Aedifica er niet meer in zich nog te onderscheiden. De stijging van de aandelenkoers weegt op het dividendrendement, dat ondanks de lagere voorheffing is gedaald tot onder 3 procent. Het bedrijf is evenwel het best gepositioneerd om te profiteren van de rentedaling, gezien de lange resterende looptijd van zijn huurcontracten (gemiddeld 19 jaar) en zijn groeibeleid. Een hogere coupon vinden we bij WDP, dat van plan is voor 2014 een brutodividend van 3,40 euro uit te keren, een stijging met 5 procent. De specialist in opslagruimtes beschikt over uitstekende locaties, waardoor hij een hoge bezettingsgraad (97,3 %) kan combineren met een uitstekend huurrendement, mede dankzij de zonnepanelen op de daken van zijn magazijnen. Voorzichtigheid is daarentegen geboden bij Intervest Offices, dat zijn belangrijkste drie huurders (HP Belgium, Nike Europe en CEVA Logistics) vorig jaar een verlaging van de huurprijs heeft moeten toestaan. Dat zal wegen op het dividend, dat naar verwachting tussen 1,37 en 1,42 euro zal liggen, tegenover 1,53 euro voor 2013. De twee Belgische telecomreuzen hebben profielen die, wat het dividend betreft, fundamenteel verschillen. Telenet keerde tussen 2010 en 2013 een totaal bedrag van 16,65 euro per aandeel uit. In 2014 besloot de kabeloperator niets uit te keren, waardoor de groep niet langer aantrekkelijk is voor de echte dividendbelegger. Bij Belgacom primeert stabiliteit, ook al zag CEO Dominique Leroy zich verplicht het dividend over de periode 2014-2017 te verlagen van 2,18 tot 1,50 euro. Met een nettorendement van 3,6 procent blijft het aandeel aantrekkelijk, terwijl de sector het dieptepunt lijkt te hebben bereikt en de operator vroeg of laat op belangstelling zal kunnen rekenen van grote buitenlandse operators. Het Belgische postbedrijf heeft als doel zeker 85 procent van zijn winst uit te keren. Aangezien die is gestegen, heeft bpost zijn voorschotdividend (dat overeenstemt met de eerste tien maanden van 2014) kunnen optrekken van 0,93 naar 1,04 euro. Als we daar het saldodividend bijtellen, zou het nettorendement op meer dan 4,15 procent uitkomen. Voor 2015 zou de tendens gunstig moeten blijven, maar bpost moet ook onderhandelingen voeren over een zesde beheerscontract. Er komt concurrentie voor de bedeling van kranten en mogelijk krijgt bpost ook minder subsidies. Die laatste vertegenwoordigen op dit moment meer dan 60 procent van de bedrijfswinst. Kortom, het (hoge) dividend loopt risico vanaf 2016. De afgelopen jaren heeft de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia altijd kunnen rekenen op de bijdrage van de Duitse netbeheerder 50Hertz. Dat heeft de impact verzacht van de gedaalde Belgische tienjaarsrente, die zijn vergoeding in België bepaalt. De vrije kasstroom van Elia volstaat echter niet om het dividend te financieren. Dat is in de eerste plaats te wijten aan het hoge niveau van investeringen die de resultaten in de komende jaren moeten ondersteunen. Het dividend zou op zijn minst dicht tegen het huidige niveau gehandhaafd moeten kunnen blijven en tegelijk een (gedeeltelijke) bescherming bieden in geval van een stijging van de langetermijnrente. In tegenstelling tot Elia heeft Fluxys Belgium besloten zich uitsluitend te wijden aan zijn gereguleerde activiteiten -- transport en opslag van gas -- in België en alle beschikbare winsten uit te keren. Aangezien zijn inkomsten zeer gevoelig zijn voor de Belgische tienjaarsrente, is het dividend de afgelopen jaren tot onder 1 euro gezakt. Het beperkte rendement op korte termijn wordt gecompenseerd door een zo goed als totale bescherming tegen een rentestijging. De verzekeraar verkeert in blakende financiële gezondheid dankzij zijn kaspositie (1,5 miljard eind september) die hij geërfd heeft van Fortis. Daardoor kan Ageas de inkoop van eigen aandelen combineren met een hoog dividend. De winsten evolueren bovendien in de goede richting (+16 % over negen maanden op het niveau van de operationele activiteiten). Dat zou het bedrijf in staat moeten stellen zijn coupon voor het jaar 2014 opnieuw te verhogen. Die wordt uitgekeerd in de lente van 2015. De verhoging kan er uiteraard enkel komen als onaangename verrassingen uitblijven, zoals een mogelijke schadevergoeding aan de Nederlandse slachtoffers van de Fortis-affaire. De Luikse groep kende een bijzonder moeilijk 2014. De resultaten vielen terug door een stijging van de kosten en een teleurstellende omzetgroei ondanks het WK voetbal. Ook al heeft het een gezonde financiële basis met een (licht) positieve nettokaspositie, toch kan EVS zich gedwongen zien zijn dividend opnieuw te verlagen. De bouw van een nieuwe hoofdzetel en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals de cloud maken dat EVS een grote behoefte aan kapitaal heeft. De lingerieproducent uit Schellebelle biedt een aantrekkelijk rendement en wist in 2014 weer aan te knopen met groei. Zijn omzet is met 8,8 procent gestegen tot bijna 200 miljoen euro. Van de Velde beschikt bovendien over een nettokaspositie die het bedrijf in staat stelt zijn dividend zonder moeilijkheden te handhaven. De grootste bierbrouwer ter wereld biedt met een dividend van 2,05 euro voor 2013 zeker niet het hoogste rendement. Het dividend stijgt evenwel snel. Van 0,80 euro in 2010 zou het over 2014 volgens de analistenconsensus stijgen tot 2,89 euro, waarvan al een voorschot van 1 euro is uitgekeerd. Ondanks zijn zeer actieve overnamebeleid houdt AB InBev zijn schuldgraad beheersbaar. Eind juni kwam die neer op 2,5 keer zijn bruto-exploitatieoverschot of 46,3 miljard dollar. Rekening houdend met de stijging van de resultaten en grote kasoverschotten uit zijn operationele activiteiten, zou de brouwer vanaf begin 2015 'zijn optimale kapitaalstructuur' moeten bereiken, de ratio nettoschuld/bruto-exploitatieoverschot zou dan uitkomen op 2. De biergigant beschikt dan mogelijk over een vrije kasstroom (na aftrek van investeringen) van meer dan 10 miljard dollar per jaar (of 5,36 euro per aandeel) om zijn aandeelhouders te belonen.