Procentueel is de stijging het grootst voor de lage lonen. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro, houdt vanaf 1 januari 2019 1.612,63 euro netto over. Dat is een stijging met 2,36 procent of 37,19 euro in vergelijking met 2018. Wie 3.000 euro bruto verdient, zal in 2019 1.955,51 euro overhouden, berekende SD Worx. Dat is een stijging met 1,87 procent of 35,84 euro tegenover 2018.

Concreet stijgt voor iedereen de belastingvrije som en wordt de inkomensschijf van veertig procent verbreed. Met andere woorden: een groter deel van ons inkomen wordt belast aan veertig procent, en minder aan 45 procent.

In PC 200 worden de lonen steevast in januari geïndexeerd voor de levensduurte. Het gaat, net als begin 2018, om het hoogste cijfer sinds 2013 (2,35 procent).

De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. Maar voor een grote groep gebeurt de indexering in januari. Naast de bedienden van PC 200, dat een diverse groep van sectoren vertegenwoordigt, gaat het ook om de werknemers uit de voedingsnijverheid (+2,10 procent), de handel in voedingswaren (+2,16 procent), de primaire sector (+2,10 procent) of arbeiders en bedienden in de horeca (+2,10 procent).

Procentueel is de stijging het grootst voor de lage lonen. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro, houdt vanaf 1 januari 2019 1.612,63 euro netto over. Dat is een stijging met 2,36 procent of 37,19 euro in vergelijking met 2018. Wie 3.000 euro bruto verdient, zal in 2019 1.955,51 euro overhouden, berekende SD Worx. Dat is een stijging met 1,87 procent of 35,84 euro tegenover 2018.Concreet stijgt voor iedereen de belastingvrije som en wordt de inkomensschijf van veertig procent verbreed. Met andere woorden: een groter deel van ons inkomen wordt belast aan veertig procent, en minder aan 45 procent.In PC 200 worden de lonen steevast in januari geïndexeerd voor de levensduurte. Het gaat, net als begin 2018, om het hoogste cijfer sinds 2013 (2,35 procent). De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. Maar voor een grote groep gebeurt de indexering in januari. Naast de bedienden van PC 200, dat een diverse groep van sectoren vertegenwoordigt, gaat het ook om de werknemers uit de voedingsnijverheid (+2,10 procent), de handel in voedingswaren (+2,16 procent), de primaire sector (+2,10 procent) of arbeiders en bedienden in de horeca (+2,10 procent).