Voor 2010 verwacht de Nationale Bank voor ons land een toename van het bbp met ongeveer 2,1 procent, wat aanzienllijk meer is dan de prognose van 1,3 procent die in juni werd bekendgemaakt.

Vooral de Belgische arbeidsmarkt herstelt beter dan eerder verwacht. Voor 2011 rekent de Nationale Bank op een groei van 1,8 procent tegenover 1,7 procent in juni. Van de landen van de eurozone doet enkel Duitsland beter. Zo blijken er eind 2010 56.600 meer mensen aan het werk dan eind 2009. De jobverliezen uit 2009 (-37.600) zijn daarmee al volledig gecompenseerd. Maar door de aangroei van de beroepsbevolking stijgt ook het aantal werklozen met 17.000 in 2010 en 5.500 in 2011.

De Belgische economie wordt in 2010 in de eerste plaats aangetrokken door de export (+10,3 procent, na een sterke daling van -11,4 procent in 2009). Ook de binnenlandse consumptie trekt weer aan (+1,4 procent). In 2011 zou de binnenlandse vraag positief blijven, de export zou iets vertragen (+4,8 procent) en de bedrijven zouden - voor het eerst sinds 2008 - weer gaan investeren.

Het begrotingstekort komt volgens de NBB in 2010 uit op 4,8 procent van het bbp (binnen de grenzen van het Stabiliteitspact) en 4,7 procent in 2011. Gouverneur Quaden riep de politici op om volgend jaar minstens 2 miljard euro te besparen en het Stabiliteitspact te respecteren. Ook de overheidsschuld moet volgens de gouverneur "onder de psychologisch geladen grens"
van 100 procent blijven.

De inflatie zou in 2010 2,3 procent bedragen en 2,1 procent in 2011. Quaden vindt het inflatiecijfer in ons land te hoog en verwijst daarbij naar het feit dat energieproducten een te grote plaats innemen in de index, én het feit dat de energieprijzen in België sterker stijgen dan in de buurlanden.

Spoedig nieuwe regering

Gouverneur Quaden pleiite in de toelichting bij de groeiprognoses voor een snelle regeringsvorming. "Het zou best zijn om in de komende weken een nieuwe federale regering te hebben, om uit te leggen hoe België zijn begrotingsdoelstellingen kan bereiken", zei Quaden. De gouverneur voegde eraan toe dat het een stabiele regering moet zijn, die de volledige legislatuur uitzit.

De voorbije weken liep het renteverschil met het Duitse staatspapier op tot 135 basispunten, tegen 80 à 90 basispunten in september. Quaden omschreef de reactie van de financiële markten maandag als "irrationeel", "een beetje vreemd" en "overdreven". Hij verwees daarbij naar de "fundamentals" van de Belgische economie: een hogere groei en een lager begrotingstekort dan het Europese gemiddelde. Dat betekent evenwel niet dat het buiten de grenzen van België makkelijk uit te leggen valt dat een land zes maanden zonder regering kan functioneren.

Voor 2010 verwacht de Nationale Bank voor ons land een toename van het bbp met ongeveer 2,1 procent, wat aanzienllijk meer is dan de prognose van 1,3 procent die in juni werd bekendgemaakt. Vooral de Belgische arbeidsmarkt herstelt beter dan eerder verwacht. Voor 2011 rekent de Nationale Bank op een groei van 1,8 procent tegenover 1,7 procent in juni. Van de landen van de eurozone doet enkel Duitsland beter. Zo blijken er eind 2010 56.600 meer mensen aan het werk dan eind 2009. De jobverliezen uit 2009 (-37.600) zijn daarmee al volledig gecompenseerd. Maar door de aangroei van de beroepsbevolking stijgt ook het aantal werklozen met 17.000 in 2010 en 5.500 in 2011.De Belgische economie wordt in 2010 in de eerste plaats aangetrokken door de export (+10,3 procent, na een sterke daling van -11,4 procent in 2009). Ook de binnenlandse consumptie trekt weer aan (+1,4 procent). In 2011 zou de binnenlandse vraag positief blijven, de export zou iets vertragen (+4,8 procent) en de bedrijven zouden - voor het eerst sinds 2008 - weer gaan investeren.Het begrotingstekort komt volgens de NBB in 2010 uit op 4,8 procent van het bbp (binnen de grenzen van het Stabiliteitspact) en 4,7 procent in 2011. Gouverneur Quaden riep de politici op om volgend jaar minstens 2 miljard euro te besparen en het Stabiliteitspact te respecteren. Ook de overheidsschuld moet volgens de gouverneur "onder de psychologisch geladen grens" van 100 procent blijven. De inflatie zou in 2010 2,3 procent bedragen en 2,1 procent in 2011. Quaden vindt het inflatiecijfer in ons land te hoog en verwijst daarbij naar het feit dat energieproducten een te grote plaats innemen in de index, én het feit dat de energieprijzen in België sterker stijgen dan in de buurlanden.