Met de lichte toename van het bbp in het derde kwartaal van dit jaar, kent België voor het tweede opeenvolgende kwartaal economische groei. In het tweede kwartaal was het bruto binnenlands product al licht toegenomen met 0,2 procent, na een stabilisering in het eerste kwartaal.

In vergelijking met het derde kwartaal van 2012 bedraagt de economische groei 0,4 procent.

De toegevoegde waarde steeg in alle bedrijfstakken op kwartaalbasis, maar meer uitgesproken in de bouwsector (+0,8 procent) 'als gevolg van de doorgezette activiteit in het derde trimester na de opgelopen achterstand in de eerste jaarhelft', aldus de NBB. De activiteit in de industrie nam toe met 0,6 procent en met 0,2 procent in de diensten.

De binnenlandse vraag nam met 0,4 procent toe, vooral door de bestedingen van de gezinnen (+0,5 procent). Ook de investeringen van de overheid (+3,4 procent) en de huishoudens (+0,8 procent) namen toe.

Niet enkel de binnenlandse maar ook de buitenlandse vraag heeft de economische activiteit in ons land ondersteund. De uitvoer van goederen en diensten steeg met 2,1 procent. De stijging van de invoer van goederen en diensten was met +1,8 procent minder uitgesproken..

De binnenlandse werkgelegenheid bleef stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal, maar nam in vergelijking met het derde kwartaal in 2012 af met 0,4 procent. (BO)

Met de lichte toename van het bbp in het derde kwartaal van dit jaar, kent België voor het tweede opeenvolgende kwartaal economische groei. In het tweede kwartaal was het bruto binnenlands product al licht toegenomen met 0,2 procent, na een stabilisering in het eerste kwartaal.In vergelijking met het derde kwartaal van 2012 bedraagt de economische groei 0,4 procent. De toegevoegde waarde steeg in alle bedrijfstakken op kwartaalbasis, maar meer uitgesproken in de bouwsector (+0,8 procent) 'als gevolg van de doorgezette activiteit in het derde trimester na de opgelopen achterstand in de eerste jaarhelft', aldus de NBB. De activiteit in de industrie nam toe met 0,6 procent en met 0,2 procent in de diensten. De binnenlandse vraag nam met 0,4 procent toe, vooral door de bestedingen van de gezinnen (+0,5 procent). Ook de investeringen van de overheid (+3,4 procent) en de huishoudens (+0,8 procent) namen toe. Niet enkel de binnenlandse maar ook de buitenlandse vraag heeft de economische activiteit in ons land ondersteund. De uitvoer van goederen en diensten steeg met 2,1 procent. De stijging van de invoer van goederen en diensten was met +1,8 procent minder uitgesproken.. De binnenlandse werkgelegenheid bleef stabiel ten opzichte van het tweede kwartaal, maar nam in vergelijking met het derde kwartaal in 2012 af met 0,4 procent. (BO)