Met een toename van het bbp(bruto binnenlands product) met 0,5 procent ligt de prognose van de NBB onder de 0,8 procent waar de federale begroting voor 2012 op gebaseerd is. Voor 2011 mikt de Nationale Bank op 2 procent groei tegenover een eerder geraamde 2,6 procent.

Voor het huidige (laatste) kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van volgend jaar rekent de Nationale Bank op een cijfer dat rond het nulpunt schommelt. De daaropvolgende kwartalen zou er een matige groei volgen, al moet in dat verband rekening worden gehouden met de sanering van de overheidsfinanciën en de 'versteviging' van de financiële instellingen.

Wat de werkgelegenheid betreft, komen er volgens de ramingen van de NBB in ons land tussen halfweg 2011 en eind 2012 ongeveer 23 000 banen bij. Omgerekend zouden er in het volledige jaar 2012 18.300 jobs bijkomen. Die banengroei zou - ondanks de economische terugval - te danken zijn aan het systeem van de dienstencheques en de gezondheidszorg.Het rapport van de Nationale Bank geeft nog mee dat het begrotingstekort van ons land in 2011 stijgt tot 4,2 procent van het bbp. Daarbij wordt 0,2 procent van het bbp 'beïnvloed door de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de moeilijkheden bij de Gemeentelijke Holding', luidt het. (BO)

Met een toename van het bbp(bruto binnenlands product) met 0,5 procent ligt de prognose van de NBB onder de 0,8 procent waar de federale begroting voor 2012 op gebaseerd is. Voor 2011 mikt de Nationale Bank op 2 procent groei tegenover een eerder geraamde 2,6 procent. Voor het huidige (laatste) kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van volgend jaar rekent de Nationale Bank op een cijfer dat rond het nulpunt schommelt. De daaropvolgende kwartalen zou er een matige groei volgen, al moet in dat verband rekening worden gehouden met de sanering van de overheidsfinanciën en de 'versteviging' van de financiële instellingen. Wat de werkgelegenheid betreft, komen er volgens de ramingen van de NBB in ons land tussen halfweg 2011 en eind 2012 ongeveer 23 000 banen bij. Omgerekend zouden er in het volledige jaar 2012 18.300 jobs bijkomen. Die banengroei zou - ondanks de economische terugval - te danken zijn aan het systeem van de dienstencheques en de gezondheidszorg.Het rapport van de Nationale Bank geeft nog mee dat het begrotingstekort van ons land in 2011 stijgt tot 4,2 procent van het bbp. Daarbij wordt 0,2 procent van het bbp 'beïnvloed door de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de moeilijkheden bij de Gemeentelijke Holding', luidt het. (BO)