Deze week is het Agentschap er voor de eerste keer in de geschiedenis in geslaagd om een vijfjarige obligatie uit te geven tegen een negatieve rente. Dat wil zeggen dat de investeerder op de vervaldag niet het volledige bedrag krijgt terugbetaald. De rente stond reeds zeer laag in Europa, maar sinds de financiële markten anticipeerden op het massale aankoopprogramma door de ECB van Europees staatspapier, zijn de rentes nog veel dieper gezakt. Op 9 maart kwam de bazooka van de Europese Centrale Bank effectief in stelling en koopt ze maandelijks voor 60 miljard staatsobligaties. Het Belgische luik wordt voornamelijk door de Nationale Bank verzorgd.

Anne Leclercq: "We zien dat de Nationale Bank ongeveer de helft opkoopt van wat wij per maand uitgeven. Grosso modo brengen wij dit jaar voor 32,5 miljard lineaire obligaties uit. Dat is een kleine 2,8 miljard per maand en daarvan koopt de de NBB telkens 1.6 mia op. Daarnaast zijn op dit ogenblik ook centrale banken in de rest van de wereld geïnteresseerd in Belgisch staatspapier."

De lage rentes zijn een zegen voor de federale overheid. Ondanks de gestegen staatsschuld, daalde de interestlast sinds de bankencrisis in absolute cijfers, evenals in relatieve termen ten opzichte van het BBP. De rentelasten op de staatsschuld evolueren van 12,5 miljard in 2008 naar 10,71 miljard in 2015. Ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product zakt de interestlast van 3,52% in 2008 naar 2,59% dit jaar.

Anne Leclercq vertelt ook over hoe buitenlandse investeerders naar ons land kijken, hoe het Agentschap precies te werk gaat en hoe ze de zaken ziet evolueren.

Z-Talk Goossens met Anne Leclercq vanaf zaterdagochtend om 11 uur op Kanaal Z of nu al hieronder

Deze week is het Agentschap er voor de eerste keer in de geschiedenis in geslaagd om een vijfjarige obligatie uit te geven tegen een negatieve rente. Dat wil zeggen dat de investeerder op de vervaldag niet het volledige bedrag krijgt terugbetaald. De rente stond reeds zeer laag in Europa, maar sinds de financiële markten anticipeerden op het massale aankoopprogramma door de ECB van Europees staatspapier, zijn de rentes nog veel dieper gezakt. Op 9 maart kwam de bazooka van de Europese Centrale Bank effectief in stelling en koopt ze maandelijks voor 60 miljard staatsobligaties. Het Belgische luik wordt voornamelijk door de Nationale Bank verzorgd.Anne Leclercq: "We zien dat de Nationale Bank ongeveer de helft opkoopt van wat wij per maand uitgeven. Grosso modo brengen wij dit jaar voor 32,5 miljard lineaire obligaties uit. Dat is een kleine 2,8 miljard per maand en daarvan koopt de de NBB telkens 1.6 mia op. Daarnaast zijn op dit ogenblik ook centrale banken in de rest van de wereld geïnteresseerd in Belgisch staatspapier."De lage rentes zijn een zegen voor de federale overheid. Ondanks de gestegen staatsschuld, daalde de interestlast sinds de bankencrisis in absolute cijfers, evenals in relatieve termen ten opzichte van het BBP. De rentelasten op de staatsschuld evolueren van 12,5 miljard in 2008 naar 10,71 miljard in 2015. Ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product zakt de interestlast van 3,52% in 2008 naar 2,59% dit jaar. Anne Leclercq vertelt ook over hoe buitenlandse investeerders naar ons land kijken, hoe het Agentschap precies te werk gaat en hoe ze de zaken ziet evolueren.Z-Talk Goossens met Anne Leclercq vanaf zaterdagochtend om 11 uur op Kanaal Z of nu al hieronder