De Belgische economie zal dit jaar niet groeien, maar wel met 0,1 procent krimpen, zo blijkt uit de nieuwe economische projecties van de Nationale Bank van België (NBB).

De Nationale Bank is daarmee iets pessimistischer dan het Planbureau, dat voor 2012 een groei van 0,1 procent voorziet. "Het gaat om een miniem verschil. Het zal rond de nul draaien. Dat is duidelijk", aldus gouverneur Luc Coene.

Tegen die achtergrond zou de creatie van netto banen beperkt blijven 1.200, en zou de werkloosheidsgraad uitkomen op 7,7 procent. De NBB gaat voorts uit van een inflatie van 2,6 procent.

Op zoek naar één miljard euro

De NBB gaat uit van een begrotingstekort voor de federale overheid in 2012 van -3,4 procent, na -4 procent in 2011. Maar dankzij een nieuwe berekeningsmethode zou het financiële plaatje er rooskleuriger uitzien.

Door een meer representatievere methode van berekening van de kosten en uitgaven van de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones,...) zou het begrotingstekort voor 2011 finaal niet -4 procent, maar -3,8 procent bedragen, terwijl voor 2012 finaal er geen begrotingstekort van -3,4 procent maar van -3,1 procent uit de bus zou komen. Goed voor een meevaller van ruim een miljard euro.

Om het tekort te beperken tot de door Europa opgelegde 2,8 procent van het bbp moet dus nog 0,3 procent worden gevonden, of zowat een miljard euro.

Dat is echter wel inclusief de 1,3 miljard euro aan uitgaven die zijn bevroren door de regering. Indien dat niet definitief wordt, moet naar andere besparingen worden gezocht. Dat betekent dat de maximale inspanningen om het tekort naar 2,8 procent van het bbp te brengen 2,3 miljard euro kunnen bedragen.

Dat is niet allemaal door het federale niveau te dragen. De maatregelen van de gewesten en gemeenschappen, om hun begroting aan te passen aan de economische realiteit, zitten daar immers nog niet bij. Zo schatte de Vlaamse regering de extra inspanning om een begroting in evenwicht te bereiken op 500 à 550 miljoen euro.

Inflatieverschil met buurlanden en loonhandicap belangrijke knelpunten In haar jaarverslag stelt de NBB ook dat het inflatieverschil met de buurlanden en de loonhandicap van de Belgische bedrijven de belangrijke knelpunten voor de Belgische economie vormen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank.

Dat inflatieverschil met de buurlanden is vooral op rekening te schrijven van de component energie. Waar vroeger de volatiliteit van de wereldprijzen voor energie op de schouders van de producenten terechtkwam, komen die nu bij de consument terecht. Volgens gouverneur Luc Coene kan het niet de rol zijn van de consument om het gewicht van die volatiliteit te dragen. Ook wat betreft de onderliggende inflatie, zijn we slechter af dan bij de buren. De hoge volatiliteit wordt doorgegeven aan die onderliggende inflatie, en zorgt voor een opwaartse druk op de lonen. Die hoge volatiliteit moet, met het oog op het Belgisch indexsysteem, worden aangepakt.

De langverwachte studie van de Nationale Bank over de index zou volgens Coene tegen begin maart klaar zijn.

Een tweede pijnpunt is de loonhandicap in de private sector. Die is sinds 1997 opgelopen tot een kleine 4 procent. Een kloof die in 2012 nog zal stijgen, aldus de NBB. Vooral het verschil met Duitsland loopt op. Per eenheid product ziet het loonkostenplaatje er nog slechter uit, en is het verschil met de buurlanden opgelopen tot 12,6 procent. "Daar moet aandacht aan besteed worden", aldus Coene. (Belga/KVDA)

De Belgische economie zal dit jaar niet groeien, maar wel met 0,1 procent krimpen, zo blijkt uit de nieuwe economische projecties van de Nationale Bank van België (NBB). De Nationale Bank is daarmee iets pessimistischer dan het Planbureau, dat voor 2012 een groei van 0,1 procent voorziet. "Het gaat om een miniem verschil. Het zal rond de nul draaien. Dat is duidelijk", aldus gouverneur Luc Coene. Tegen die achtergrond zou de creatie van netto banen beperkt blijven 1.200, en zou de werkloosheidsgraad uitkomen op 7,7 procent. De NBB gaat voorts uit van een inflatie van 2,6 procent. Op zoek naar één miljard euro De NBB gaat uit van een begrotingstekort voor de federale overheid in 2012 van -3,4 procent, na -4 procent in 2011. Maar dankzij een nieuwe berekeningsmethode zou het financiële plaatje er rooskleuriger uitzien. Door een meer representatievere methode van berekening van de kosten en uitgaven van de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones,...) zou het begrotingstekort voor 2011 finaal niet -4 procent, maar -3,8 procent bedragen, terwijl voor 2012 finaal er geen begrotingstekort van -3,4 procent maar van -3,1 procent uit de bus zou komen. Goed voor een meevaller van ruim een miljard euro. Om het tekort te beperken tot de door Europa opgelegde 2,8 procent van het bbp moet dus nog 0,3 procent worden gevonden, of zowat een miljard euro. Dat is echter wel inclusief de 1,3 miljard euro aan uitgaven die zijn bevroren door de regering. Indien dat niet definitief wordt, moet naar andere besparingen worden gezocht. Dat betekent dat de maximale inspanningen om het tekort naar 2,8 procent van het bbp te brengen 2,3 miljard euro kunnen bedragen. Dat is niet allemaal door het federale niveau te dragen. De maatregelen van de gewesten en gemeenschappen, om hun begroting aan te passen aan de economische realiteit, zitten daar immers nog niet bij. Zo schatte de Vlaamse regering de extra inspanning om een begroting in evenwicht te bereiken op 500 à 550 miljoen euro. Inflatieverschil met buurlanden en loonhandicap belangrijke knelpunten In haar jaarverslag stelt de NBB ook dat het inflatieverschil met de buurlanden en de loonhandicap van de Belgische bedrijven de belangrijke knelpunten voor de Belgische economie vormen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Nationale Bank. Dat inflatieverschil met de buurlanden is vooral op rekening te schrijven van de component energie. Waar vroeger de volatiliteit van de wereldprijzen voor energie op de schouders van de producenten terechtkwam, komen die nu bij de consument terecht. Volgens gouverneur Luc Coene kan het niet de rol zijn van de consument om het gewicht van die volatiliteit te dragen. Ook wat betreft de onderliggende inflatie, zijn we slechter af dan bij de buren. De hoge volatiliteit wordt doorgegeven aan die onderliggende inflatie, en zorgt voor een opwaartse druk op de lonen. Die hoge volatiliteit moet, met het oog op het Belgisch indexsysteem, worden aangepakt. De langverwachte studie van de Nationale Bank over de index zou volgens Coene tegen begin maart klaar zijn. Een tweede pijnpunt is de loonhandicap in de private sector. Die is sinds 1997 opgelopen tot een kleine 4 procent. Een kloof die in 2012 nog zal stijgen, aldus de NBB. Vooral het verschil met Duitsland loopt op. Per eenheid product ziet het loonkostenplaatje er nog slechter uit, en is het verschil met de buurlanden opgelopen tot 12,6 procent. "Daar moet aandacht aan besteed worden", aldus Coene. (Belga/KVDA)