Op jaarbasis bedraagt de economische groei 1,5 procent. Vooral de bouwsector bleek in goede doen.

Sterke toename bouwnijverheid

De toegevoegde waarde steeg in alle bedrijfstakken tegenover eind 2015. Maar vooral in de bouwnijverheid was er een sterke toename (+1,9 pct). In de industrie (+0,2 pct) en de diensten (+0,1 pct) was het herstel minder uitgesproken, zo blijkt dinsdag.

Terwijl de binnenlandse vraag aantrok (+0,3 pct) -zowel bij gezinnen als bij bedrijven en de overheid- had de netto-export een negatief effect (-0,1 pct).

De Nationale Bank bevestigt ook eerdere berichten dat de binnenlandse werkgelegenheid in het eerste kwartaal is toegenomen: met 0,2 pct op kwartaalbasis en met 1 pct op jaarbasis. (Belga/NS)

Op jaarbasis bedraagt de economische groei 1,5 procent. Vooral de bouwsector bleek in goede doen. De toegevoegde waarde steeg in alle bedrijfstakken tegenover eind 2015. Maar vooral in de bouwnijverheid was er een sterke toename (+1,9 pct). In de industrie (+0,2 pct) en de diensten (+0,1 pct) was het herstel minder uitgesproken, zo blijkt dinsdag. Terwijl de binnenlandse vraag aantrok (+0,3 pct) -zowel bij gezinnen als bij bedrijven en de overheid- had de netto-export een negatief effect (-0,1 pct). De Nationale Bank bevestigt ook eerdere berichten dat de binnenlandse werkgelegenheid in het eerste kwartaal is toegenomen: met 0,2 pct op kwartaalbasis en met 1 pct op jaarbasis. (Belga/NS)