Tussen 2005 en 2011 is kraantjeswater voor de Belgische gezinnen liefst 64 procent duurder geworden. Dat becijferde de federale overheidsdienst Economie. Van 2,35 euro voor een kubieke meter ging het naar 3,85 euro, met verschillen tussen Brussel (3,23), Vlaanderen (3,71) en Wallonië (4,18).

Nochtans stegen de kosten voor de productie en de distributie van het water nauwelijks meer dan de index. Vooral de kosten voor de afvoer van afvalwater en de sanering dikken de factuur aan. Die namen in die zes jaar met meer dan 175 procent toe.
Toch blijkt uit een berekening van Arcadis, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, in december 2012 dat de waterfactuur in Vlaanderen globaal onder het Europese gemiddelde ligt, en voor particulieren zelfs ronduit goedkoop is.

15m³ gratis drinkwater
Dat heeft onder andere te maken met het feit dat elke particulier per jaar 15m3 gratis drinkwater krijgt. Bovendien is betaalbaar drinkwater een van de beleidsprioriteiten van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege.

Dat brengt een grote uitdaging mee voor de Vlaamse waterbedrijven. De drinkwatervoorziening is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij volledig kostendekkend, maar door geslaagde sensibiliseringsacties neemt het waterverbruik lichtjes, maar stelselmatig, af.

Dat betekent dat de maatschappijen de vaste kosten moeten doorrekenen aan een almaar kleinere verbruiksbasis. Of simpel gesteld: wanneer u als individu minder water verbruikt, daalt uw factuur; wanneer iedereen dat doet, dreigt een tariefverhoging onvermijdelijk te worden.

Diversificatie

Daarom zoeken de waterbedrijven naar andere inkomsten. TMVW zoekt zijn heil onder andere in de uitbating van gemeentelijke sportinfrastructuur - vooral zwembaden - en het aanbieden van ondersteunende diensten aan lokale overheden.

Bij De Watergroep is de diversificatie al sinds 2005 op kruissnelheid gekomen met industriewaterprojecten. Water-link ging nog een stapje verder, en lanceerde vier jaar geleden met Induss een zelfstandige dochter met een eigen kostenstructuur. CEO Ellen Theeuwes: "Op die manier helpen we ook de drinkwaterfactuur voor industrie en particulier zo laag mogelijk te houden."

Maar, concludeert algemeen directeur Ludy Modderie van TMVW, op termijn zal de discussie over de gratis kubieke meters toch moeten worden gevoerd. "Die discussie zal spontaan naar boven komen. Huishoudtoestellen worden almaar zuiniger in hun waterverbruik, en in alle nieuwe huizen moet hemelwater hergebruikt worden en gescheiden van het afvalwater. Dat dalende verbruik zal onvermijdelijk een impact hebben op het eenheidstarief." (L.H.)

Tussen 2005 en 2011 is kraantjeswater voor de Belgische gezinnen liefst 64 procent duurder geworden. Dat becijferde de federale overheidsdienst Economie. Van 2,35 euro voor een kubieke meter ging het naar 3,85 euro, met verschillen tussen Brussel (3,23), Vlaanderen (3,71) en Wallonië (4,18). Nochtans stegen de kosten voor de productie en de distributie van het water nauwelijks meer dan de index. Vooral de kosten voor de afvoer van afvalwater en de sanering dikken de factuur aan. Die namen in die zes jaar met meer dan 175 procent toe. Toch blijkt uit een berekening van Arcadis, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, in december 2012 dat de waterfactuur in Vlaanderen globaal onder het Europese gemiddelde ligt, en voor particulieren zelfs ronduit goedkoop is. 15m³ gratis drinkwater Dat heeft onder andere te maken met het feit dat elke particulier per jaar 15m3 gratis drinkwater krijgt. Bovendien is betaalbaar drinkwater een van de beleidsprioriteiten van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Dat brengt een grote uitdaging mee voor de Vlaamse waterbedrijven. De drinkwatervoorziening is volgens de Vlaamse Milieumaatschappij volledig kostendekkend, maar door geslaagde sensibiliseringsacties neemt het waterverbruik lichtjes, maar stelselmatig, af. Dat betekent dat de maatschappijen de vaste kosten moeten doorrekenen aan een almaar kleinere verbruiksbasis. Of simpel gesteld: wanneer u als individu minder water verbruikt, daalt uw factuur; wanneer iedereen dat doet, dreigt een tariefverhoging onvermijdelijk te worden. Diversificatie Daarom zoeken de waterbedrijven naar andere inkomsten. TMVW zoekt zijn heil onder andere in de uitbating van gemeentelijke sportinfrastructuur - vooral zwembaden - en het aanbieden van ondersteunende diensten aan lokale overheden. Bij De Watergroep is de diversificatie al sinds 2005 op kruissnelheid gekomen met industriewaterprojecten. Water-link ging nog een stapje verder, en lanceerde vier jaar geleden met Induss een zelfstandige dochter met een eigen kostenstructuur. CEO Ellen Theeuwes: "Op die manier helpen we ook de drinkwaterfactuur voor industrie en particulier zo laag mogelijk te houden." Maar, concludeert algemeen directeur Ludy Modderie van TMVW, op termijn zal de discussie over de gratis kubieke meters toch moeten worden gevoerd. "Die discussie zal spontaan naar boven komen. Huishoudtoestellen worden almaar zuiniger in hun waterverbruik, en in alle nieuwe huizen moet hemelwater hergebruikt worden en gescheiden van het afvalwater. Dat dalende verbruik zal onvermijdelijk een impact hebben op het eenheidstarief." (L.H.)