Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang).

In 2009 werden in ons land 64.659 nieuwe btw-plichtige ondernemingen (-5,6 procent) opgericht, waarvan 37.945 (-5,5 procent) in Vlaanderen, 18.290 (-5,6 procent) in Wallonië en 8.424 (-6,3 procent) zich in Brussel.

De sterke daling van het aantal starters vangt aan in augustus 2008 en zet zich door tot augustus 2009. In november en december 2009 werden in vergelijking met dezelfde periode van het jaar voordien echter sterke groeicijfers van ongeveer 15 procent opgetekend.

Wat de evolutie van het aantal faillissementen betreft, is het volgens Laruelle moeilijk om na te gaan in welke mate de stijging het gevolg is van de banken- en economische crisis. Er moet volgens haar ook rekening gehouden worden met de sterke toename van het aantal nieuw opgerichte ondernemingen van 48.700 in 2002 tot 70.400 in 2007.

Het grootste deel van de faillissementen in 2009 situeert zich in de groot- en kleinhandel (2.957), hotels en restaurants (1.781), onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven (1.403) en bouw (1.367).

Dat blijkt uit het antwoord van de bevoegde minister Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van Peter Logghe (Vlaams Belang). In 2009 werden in ons land 64.659 nieuwe btw-plichtige ondernemingen (-5,6 procent) opgericht, waarvan 37.945 (-5,5 procent) in Vlaanderen, 18.290 (-5,6 procent) in Wallonië en 8.424 (-6,3 procent) zich in Brussel. De sterke daling van het aantal starters vangt aan in augustus 2008 en zet zich door tot augustus 2009. In november en december 2009 werden in vergelijking met dezelfde periode van het jaar voordien echter sterke groeicijfers van ongeveer 15 procent opgetekend. Wat de evolutie van het aantal faillissementen betreft, is het volgens Laruelle moeilijk om na te gaan in welke mate de stijging het gevolg is van de banken- en economische crisis. Er moet volgens haar ook rekening gehouden worden met de sterke toename van het aantal nieuw opgerichte ondernemingen van 48.700 in 2002 tot 70.400 in 2007. Het grootste deel van de faillissementen in 2009 situeert zich in de groot- en kleinhandel (2.957), hotels en restaurants (1.781), onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven (1.403) en bouw (1.367).