De straf op misbruik van voorkennis wordt vier keer zwaarder en die van koersmanipulatie twee keer. Een goede zaak?

Waeterinckx: "Er is een algemene tendens om misdrijven strenger aan te pakken. Niet alleen wordt de straf verhoogd, maar ook de strafbaarstelling (de omschrijving van het misdrijf) wordt eenvoudiger en accurater.
...