Zelfs indien de sector het eens zou worden over strenge maatregelen, zou de uitstoot van de sector waarschijnlijk blijven groeien, zeggen de onderzoekers. Enkel een vermindering van de vraag kan ook de uitstoot aan banden leggen.

"Het lijdt weinig twijfel dat de groeiende vraag naar luchtverkeer zal aanhouden in de nabije toekomst", zegt John Preston, hoogleraar aan de Universiteit van Southampton. Daardoor blijft de burgerluchtvaart in toenemende mate bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.

Om echt iets aan die zorgwekkende evolutie te doen, moet de prijs van tickets omhoog, zeggen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Atmospheric Environment. Ze berekenden dat er een prijsstijging van minstens 1,4 procent per jaar nodig is om de vraag voldoende te temperen, precies het omgekeerde van wat nu gebeurt. "De prijs van binnenlandse tickets is met 1,3 procent per jaar gedaald tussen 1979 en 2012, en internationale vluchten met 0,5 procent per jaar tussen 1990 en 2012", zegt medeauteur Matt Grote.

Internationaal agentschap

De wetenschappers zijn zich ervan bewust dat inspanningen om de vraag te temperen op tegenstand zullen stuiten van de luchtvaartindustrie en overheden. Ze pleiten daarom voor een internationale instelling die over genoeg macht beschikt om ernstige maatregelen door te drukken.

"Sommige maatregelen kunnen aan de sector overgelaten worden", zegt Ian Williams, hoofd van het Centre for Environmental Science aan de University of Southampton. "Zo zal de industrie blijven zoeken naar brandstofbesparing om de kosten te drukken. Maar andere essentiële maatregelen, zoals zoeken naar internationale akkoorden, actieplannen, regelgeving en CO2-standaarden vragen om leiderschap op internationaal niveau."

In de studie suggereren de auteurs dat de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) "de wettelijke autoriteit mist om inspanningen af te dwingen en daardoor erg afhankelijk is van vrijwillige samenwerking en makkelijke akkoorden."

Op de meest recente ICAO-vergadering in oktober vorig jaar werd bijvoorbeeld een verbetering van de brandstof-efficiëntie met 2 procent per jaar afgesproken, en een plafond voor de uitstoot vanaf 2020. (IPS)

Zelfs indien de sector het eens zou worden over strenge maatregelen, zou de uitstoot van de sector waarschijnlijk blijven groeien, zeggen de onderzoekers. Enkel een vermindering van de vraag kan ook de uitstoot aan banden leggen."Het lijdt weinig twijfel dat de groeiende vraag naar luchtverkeer zal aanhouden in de nabije toekomst", zegt John Preston, hoogleraar aan de Universiteit van Southampton. Daardoor blijft de burgerluchtvaart in toenemende mate bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.Om echt iets aan die zorgwekkende evolutie te doen, moet de prijs van tickets omhoog, zeggen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Atmospheric Environment. Ze berekenden dat er een prijsstijging van minstens 1,4 procent per jaar nodig is om de vraag voldoende te temperen, precies het omgekeerde van wat nu gebeurt. "De prijs van binnenlandse tickets is met 1,3 procent per jaar gedaald tussen 1979 en 2012, en internationale vluchten met 0,5 procent per jaar tussen 1990 en 2012", zegt medeauteur Matt Grote.Internationaal agentschapDe wetenschappers zijn zich ervan bewust dat inspanningen om de vraag te temperen op tegenstand zullen stuiten van de luchtvaartindustrie en overheden. Ze pleiten daarom voor een internationale instelling die over genoeg macht beschikt om ernstige maatregelen door te drukken."Sommige maatregelen kunnen aan de sector overgelaten worden", zegt Ian Williams, hoofd van het Centre for Environmental Science aan de University of Southampton. "Zo zal de industrie blijven zoeken naar brandstofbesparing om de kosten te drukken. Maar andere essentiële maatregelen, zoals zoeken naar internationale akkoorden, actieplannen, regelgeving en CO2-standaarden vragen om leiderschap op internationaal niveau."In de studie suggereren de auteurs dat de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) "de wettelijke autoriteit mist om inspanningen af te dwingen en daardoor erg afhankelijk is van vrijwillige samenwerking en makkelijke akkoorden."Op de meest recente ICAO-vergadering in oktober vorig jaar werd bijvoorbeeld een verbetering van de brandstof-efficiëntie met 2 procent per jaar afgesproken, en een plafond voor de uitstoot vanaf 2020. (IPS)