De economische vooruitzichten voor België werden vrijdag voorgesteld door Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB).

Bij een eerdere prognose - van zes maanden geleden - hield de NBB rekening met een stabilisering (0%) van de Belgische economie in 2013. Voor volgend jaar handhaaft de NBB de prognose van 1,1 procent groei.

"Het gaat wel om een heel voorzichtige groei, die zich zeer geleidelijk doorzet. Er is geen reden om extreem enthousiast te zijn", waarschuwde Coene in een toelichting.

Dat de NBB de prognoses voor dit jaar licht hoger heeft bijgesteld, is te danken aan de sterkere prestaties in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. In 2014 zou dat herstel, dat zich vooral in de private sector manifesteert - consumptie door gezinnen, bedrijfsinvesteringen en export - verder doorzetten. De overheden in ons land staan daartegenover wel forse besparingen te wachten.

Loonhandicap

Coene merkt nog op dat het vooral de industrie is die aantrekt in ons land. De gouverneur wees erop dat de bedrijven nu over grotere cashreserves beschikken, wat misschien een duwtje in de rug kan geven aan extra investeringen. Hij waarschuwde wel dat de Belgische bedrijven op exportvlak marktaandeel blijven verliezen. Coene beschouwt de loonhandicap als een reden tot bezorgdheid. De loonkosten per eenheid product stijgen dit jaar met 1,7 procnt en volgend jaar met slechts 0,6 procent, maar Coene kijkt met argusogen naar 'wat er zal gebeuren in buurlanden'.

Begrotingstekort en overheidsschuld

De NBB verwacht voor dit en volgend jaar een begrotingstekort van 2,8 procent van het bbp. Het Belgisch begrotingstekort zou in 2014 in ieder geval hoger liggen dan het gemiddelde in de eurozone. Opmerkelijk vrijdag is dat de overheidsschuld volgens de NBB in 2013 nog steeds 100,1 procent van het bbp bedraagt. Opmerkelijk, omdat minister van Financiën Geens met de opbrengst van de verkoop van het resterende deel van BNP Paribas Fortis (3,25 miljard euro) aan de Franse staat de Belgische overheidsschuld onder de 100 procent wilde duwen.

"Misschien neemt de regering de volgende weken nog maatregelen om die onder de 100 procent te krijgen", aldus Coene.

Inflatie en werkloosheid

De inflatie is geen reden tot bezorgdheid meer. De Nationale Bank verwacht een inflatie van 1,2 procent dit jaar en 1,3 procent volgend jaar. De licht hogere economische groei heeft ook een positief effect op de arbeidsmarkt. Zo gaan er dit jaar netto 17.400 banen verloren (een luttele 300 minder dan verwacht) en komen er volgend jaar 2.500 bij (8.500 meer dan verwacht). Die jobs worden vooral verwacht in de niet-conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de non-profit en de dienstenchequebedrijven. Toch blijft de werkloosheid verder stijgen doordat de bevolking op beroepsactieve leeftijd nog sterker groeit. De werkloosheidsgraad zou in 2014 9,1 procent bedragen, het hoogste cijfer sinds midden 1998, aldus Coene. Dit jaar staat de Belgische werkloosheidsgraad op 8,7 procent. (Belga/BO)

De economische vooruitzichten voor België werden vrijdag voorgesteld door Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB).Bij een eerdere prognose - van zes maanden geleden - hield de NBB rekening met een stabilisering (0%) van de Belgische economie in 2013. Voor volgend jaar handhaaft de NBB de prognose van 1,1 procent groei."Het gaat wel om een heel voorzichtige groei, die zich zeer geleidelijk doorzet. Er is geen reden om extreem enthousiast te zijn", waarschuwde Coene in een toelichting. Dat de NBB de prognoses voor dit jaar licht hoger heeft bijgesteld, is te danken aan de sterkere prestaties in het tweede en derde kwartaal van dit jaar. In 2014 zou dat herstel, dat zich vooral in de private sector manifesteert - consumptie door gezinnen, bedrijfsinvesteringen en export - verder doorzetten. De overheden in ons land staan daartegenover wel forse besparingen te wachten.LoonhandicapCoene merkt nog op dat het vooral de industrie is die aantrekt in ons land. De gouverneur wees erop dat de bedrijven nu over grotere cashreserves beschikken, wat misschien een duwtje in de rug kan geven aan extra investeringen. Hij waarschuwde wel dat de Belgische bedrijven op exportvlak marktaandeel blijven verliezen. Coene beschouwt de loonhandicap als een reden tot bezorgdheid. De loonkosten per eenheid product stijgen dit jaar met 1,7 procnt en volgend jaar met slechts 0,6 procent, maar Coene kijkt met argusogen naar 'wat er zal gebeuren in buurlanden'. Begrotingstekort en overheidsschuldDe NBB verwacht voor dit en volgend jaar een begrotingstekort van 2,8 procent van het bbp. Het Belgisch begrotingstekort zou in 2014 in ieder geval hoger liggen dan het gemiddelde in de eurozone. Opmerkelijk vrijdag is dat de overheidsschuld volgens de NBB in 2013 nog steeds 100,1 procent van het bbp bedraagt. Opmerkelijk, omdat minister van Financiën Geens met de opbrengst van de verkoop van het resterende deel van BNP Paribas Fortis (3,25 miljard euro) aan de Franse staat de Belgische overheidsschuld onder de 100 procent wilde duwen."Misschien neemt de regering de volgende weken nog maatregelen om die onder de 100 procent te krijgen", aldus Coene. Inflatie en werkloosheidDe inflatie is geen reden tot bezorgdheid meer. De Nationale Bank verwacht een inflatie van 1,2 procent dit jaar en 1,3 procent volgend jaar. De licht hogere economische groei heeft ook een positief effect op de arbeidsmarkt. Zo gaan er dit jaar netto 17.400 banen verloren (een luttele 300 minder dan verwacht) en komen er volgend jaar 2.500 bij (8.500 meer dan verwacht). Die jobs worden vooral verwacht in de niet-conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de non-profit en de dienstenchequebedrijven. Toch blijft de werkloosheid verder stijgen doordat de bevolking op beroepsactieve leeftijd nog sterker groeit. De werkloosheidsgraad zou in 2014 9,1 procent bedragen, het hoogste cijfer sinds midden 1998, aldus Coene. Dit jaar staat de Belgische werkloosheidsgraad op 8,7 procent. (Belga/BO)