Dat blijkt uit de Reward Barometer die ISW Limits, een spin-off van de KU Leuven gespecialiseerd in welzijn op het werk, heeft ontwikkeld samen met PwC Human Resources.

De barometer, gebaseerd op een panel van 500 respondenten gaat niet alleen na welke vormen van verloning het belangrijkst zijn, maar ook na wat de impact is op de jobtevredenheid en -motivatie. Daaruit blijkt dat jobmotivatie bepaald wordt door een veelheid van factoren. Een werkgever heeft het fout als hij denkt dat het loon optrekken voldoende is om een medewerker aan boord te houden.

Zo blijken work-life balance en jobinhoud belangrijke vormen van (niet-financiële) verloning. Op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 7 (zeer belangrijk) halen ze een score die dicht bij het maximum aanleunt. Work-life balance betekent in de praktijk onder andere het aantal vakantiedagen, maar vooral de tijd die men spendeert aan woon-werkverkeer.

Het grote belang van jobinhoud betekent dat werknemers vragen dat er voldoende flexibiliteit is over waar en wanneer er wordt gewerkt. Ook het aspect internal fairness of de 'interne billijkheid' is van belang: medewerkers willen dat ze fair worden behandeld in vergelijking met hun collega's.

Work-life balance en jobinhoud hebben ook, meer dan financiële aspecten zoals de hoogte van het loon, een bepalende invloed op de jobtevredenheid. Wel leert het onderzoek dat werknemers niet zo tevreden zijn over hun carrièremogelijkheden. Dat kan een element zijn om het bedrijf te verlaten, meer nog dan een financiële incentive.

Dat blijkt uit de Reward Barometer die ISW Limits, een spin-off van de KU Leuven gespecialiseerd in welzijn op het werk, heeft ontwikkeld samen met PwC Human Resources. De barometer, gebaseerd op een panel van 500 respondenten gaat niet alleen na welke vormen van verloning het belangrijkst zijn, maar ook na wat de impact is op de jobtevredenheid en -motivatie. Daaruit blijkt dat jobmotivatie bepaald wordt door een veelheid van factoren. Een werkgever heeft het fout als hij denkt dat het loon optrekken voldoende is om een medewerker aan boord te houden.Zo blijken work-life balance en jobinhoud belangrijke vormen van (niet-financiële) verloning. Op een schaal van 1 (niet belangrijk) tot 7 (zeer belangrijk) halen ze een score die dicht bij het maximum aanleunt. Work-life balance betekent in de praktijk onder andere het aantal vakantiedagen, maar vooral de tijd die men spendeert aan woon-werkverkeer. Het grote belang van jobinhoud betekent dat werknemers vragen dat er voldoende flexibiliteit is over waar en wanneer er wordt gewerkt. Ook het aspect internal fairness of de 'interne billijkheid' is van belang: medewerkers willen dat ze fair worden behandeld in vergelijking met hun collega's. Work-life balance en jobinhoud hebben ook, meer dan financiële aspecten zoals de hoogte van het loon, een bepalende invloed op de jobtevredenheid. Wel leert het onderzoek dat werknemers niet zo tevreden zijn over hun carrièremogelijkheden. Dat kan een element zijn om het bedrijf te verlaten, meer nog dan een financiële incentive.