Uit de nieuwe inflatievooruitzichten van het Planbureau blijkt dinsdag dat de spilindex zowel in januari als in december 2012 overschreden wordt.

Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent verhoogd. De lonen bij de overheid volgen een maand later. Voor dit jaar is dat respectievelijk februari en maart.

De vorige keren dat de spilindex overschreden werd, dateert van augustus 2010 en april 2011. Dat betekent dat de ambtenarenlonen viermaal stijgen in twee en een half jaar tijd. Voor augustus 2010 werd de spilindex twee jaar lang niet overschreden.

Volgens het Planbureau daalt de inflatie in ons land van 3,53 procent in 2011 tot 2,4 procent in 2012.De prognoses van het Planbureau zijn gebaseerd op een (jaar)gemiddelde olieprijs van 106 dollar per vat en een euro die gemiddeld 1,30 dollar waard is (Belga/BO)

Uit de nieuwe inflatievooruitzichten van het Planbureau blijkt dinsdag dat de spilindex zowel in januari als in december 2012 overschreden wordt. Bij het overschrijden van de spilindex worden de sociale uitkeringen (zoals werkloosheidsuitkeringen, leefloon en kinderbijslag) en pensioenen de daaropvolgende maand met 2 procent verhoogd. De lonen bij de overheid volgen een maand later. Voor dit jaar is dat respectievelijk februari en maart.De vorige keren dat de spilindex overschreden werd, dateert van augustus 2010 en april 2011. Dat betekent dat de ambtenarenlonen viermaal stijgen in twee en een half jaar tijd. Voor augustus 2010 werd de spilindex twee jaar lang niet overschreden.Volgens het Planbureau daalt de inflatie in ons land van 3,53 procent in 2011 tot 2,4 procent in 2012.De prognoses van het Planbureau zijn gebaseerd op een (jaar)gemiddelde olieprijs van 106 dollar per vat en een euro die gemiddeld 1,30 dollar waard is (Belga/BO)