De barometer van het consumentenvertrouwen ging iets hoger van -2 in maart naar -1 april. In maart was er een duidelijke terugval in vergelijking met februari. In februari stond het consumentenvertrouwen nog op 1, het hoogste peil in ruim een jaar.

De Belgische consument blijkt in april iets optimistischer over de algemene economische ontwikkelingen, maar blijft wel even somber over de werkloosheid. Die somberheid valt evenwel niet te vergelijken met het dieptepunt in mei 2010, toen er driemaal zoveel pessimisten waren als in april 2011 het geval is.

Wat het spaarvermogen betreft, koestert de Belg dezelfde verwachtingen als in maart.

Om de barometer samen te stellen, polst de Nationale Bank van België maandelijks bij 1.500 consumenten naar hun verwachtingen over de economie en hun spaarintenties.

De barometer van het consumentenvertrouwen ging iets hoger van -2 in maart naar -1 april. In maart was er een duidelijke terugval in vergelijking met februari. In februari stond het consumentenvertrouwen nog op 1, het hoogste peil in ruim een jaar. De Belgische consument blijkt in april iets optimistischer over de algemene economische ontwikkelingen, maar blijft wel even somber over de werkloosheid. Die somberheid valt evenwel niet te vergelijken met het dieptepunt in mei 2010, toen er driemaal zoveel pessimisten waren als in april 2011 het geval is.Wat het spaarvermogen betreft, koestert de Belg dezelfde verwachtingen als in maart.Om de barometer samen te stellen, polst de Nationale Bank van België maandelijks bij 1.500 consumenten naar hun verwachtingen over de economie en hun spaarintenties.