De Belgische verzekeringssector kende in 2013 een moeilijk commercieel jaar. De globale omzet daalde met 15,5% tot 27,3 miljard euro. In schadeverzekeringen was er nog een lichte groei van 2,4%, maar de verkoop van levensverzekeringen kelderde met een kwart tot 16,1 miljard euro.

Vooral de individuele levensverzekeringen kregen zware klappen. De premie-inkomsten uit tak21-spaarverzekeringen (met een gegarandeerde rentevoet) daalden met 28% tot 7,9 miljard euro. Die van tak23-beleggingsverzekeringen (opbrengst gekoppeld aan een beleggingsfonds) zakten 46% tot 2,6 miljard euro.

Volgens Bart De Smet, de afscheidnemende voorzitter van de beroepsvereniging Assuralia, is de daling vooral te wijten aan de premietaks, die de regering begin vorig jaar verhoogde van 1,1 tot 2%. Dat betekent dat beleggers van de 100 euro die ze in een levensverzekering steken meteen 2 euro afdragen aan de staat.
Dat is vooral een probleem in een omgeving van lage rente. De meeste tak21-producten garanderen hoogstens 1,5 procent rente.

In de praktijk betekent dit dat een koper van een tak21-verzekering het eerste jaar verlies maakt. Dat heeft ertoe geleid dat heel wat aflopende contracten de voorbije jaren niet geherinvesteerd werden in nieuwe spaarverzekeringen. Het vrijgekomen geld werd meestal op spaarrekeningen geparkeerd, geeft de verzekeringssector toe. Dat de daling in tak23 nog sterker was, schrijft De Smet toe aan het uitzonderlijk sterk jaar dat dit productsegment in 2012 neerzette. Maar ook hier is de premietaks de hoofdschuldige.

Voor 2014 hoopt de verzekeringssector op een stabilisering. De Smet beseft dat de rente allicht nog het hele jaar laag blijft en dat de premietaks niet zomaar verdwijnt. "Maar ook de vergoeding op de spaarboekjes blijft dalen. Ik verwacht dit jaar geen substantiële daling zoals in 2013. We hebben de schok vorig jaar genomen."

Op de persconferentie stelde Assuralia ook zijn nieuwe voorzitter voor. Zoals eerder aangekondigd, neemt Hans Verstraete (CEO van KBC Verzekeringen) de volgende vier jaar de honneurs waar.

De Belgische verzekeringssector kende in 2013 een moeilijk commercieel jaar. De globale omzet daalde met 15,5% tot 27,3 miljard euro. In schadeverzekeringen was er nog een lichte groei van 2,4%, maar de verkoop van levensverzekeringen kelderde met een kwart tot 16,1 miljard euro. Vooral de individuele levensverzekeringen kregen zware klappen. De premie-inkomsten uit tak21-spaarverzekeringen (met een gegarandeerde rentevoet) daalden met 28% tot 7,9 miljard euro. Die van tak23-beleggingsverzekeringen (opbrengst gekoppeld aan een beleggingsfonds) zakten 46% tot 2,6 miljard euro. Volgens Bart De Smet, de afscheidnemende voorzitter van de beroepsvereniging Assuralia, is de daling vooral te wijten aan de premietaks, die de regering begin vorig jaar verhoogde van 1,1 tot 2%. Dat betekent dat beleggers van de 100 euro die ze in een levensverzekering steken meteen 2 euro afdragen aan de staat. Dat is vooral een probleem in een omgeving van lage rente. De meeste tak21-producten garanderen hoogstens 1,5 procent rente.In de praktijk betekent dit dat een koper van een tak21-verzekering het eerste jaar verlies maakt. Dat heeft ertoe geleid dat heel wat aflopende contracten de voorbije jaren niet geherinvesteerd werden in nieuwe spaarverzekeringen. Het vrijgekomen geld werd meestal op spaarrekeningen geparkeerd, geeft de verzekeringssector toe. Dat de daling in tak23 nog sterker was, schrijft De Smet toe aan het uitzonderlijk sterk jaar dat dit productsegment in 2012 neerzette. Maar ook hier is de premietaks de hoofdschuldige. Voor 2014 hoopt de verzekeringssector op een stabilisering. De Smet beseft dat de rente allicht nog het hele jaar laag blijft en dat de premietaks niet zomaar verdwijnt. "Maar ook de vergoeding op de spaarboekjes blijft dalen. Ik verwacht dit jaar geen substantiële daling zoals in 2013. We hebben de schok vorig jaar genomen." Op de persconferentie stelde Assuralia ook zijn nieuwe voorzitter voor. Zoals eerder aangekondigd, neemt Hans Verstraete (CEO van KBC Verzekeringen) de volgende vier jaar de honneurs waar.