Gemiddeld lagen de prijzen meer dan 10 procent lager dan in 2013.

Vooral bij de plantaardige landbouwproducten waren er forse prijsdalingen, voor onder meer granen (-23 procent), suikerbieten (-10 procent) en fruit (-21 procent). De aardappelprijs daalde zelfs met 47 procent.

"De globale index van de prijzen van de plantaardige productie zakt met meer dan 20 procent", stelt de FOD Economie.

Daartegenover staan wel grotere productievolumes. Zo steeg de aardappelproductie met 28,3 procent, te danken aan een stijging van de oppervlakten en zeer hoge rendementen.

Maar het grotere productievolume, dat ook bij andere gewassen opgemerkt wordt, is niet voldoende om de prijsdalingen goed te maken, klinkt het.

Bij de dierlijke productie zijn de schommelingen minder uitgesproken. Het productievolume steeg er met 1,7 procent, terwijl de prijzen met 2,3 procent daalden.

Een en ander leidt ertoe dat de bruto toegevoegde waarde van de sector 13,1 procent lager ligt dan in 2013, of op het laagste niveau sinds 2009, besluit de FOD Economie. (Belga/BO)

Gemiddeld lagen de prijzen meer dan 10 procent lager dan in 2013.Vooral bij de plantaardige landbouwproducten waren er forse prijsdalingen, voor onder meer granen (-23 procent), suikerbieten (-10 procent) en fruit (-21 procent). De aardappelprijs daalde zelfs met 47 procent. "De globale index van de prijzen van de plantaardige productie zakt met meer dan 20 procent", stelt de FOD Economie. Daartegenover staan wel grotere productievolumes. Zo steeg de aardappelproductie met 28,3 procent, te danken aan een stijging van de oppervlakten en zeer hoge rendementen. Maar het grotere productievolume, dat ook bij andere gewassen opgemerkt wordt, is niet voldoende om de prijsdalingen goed te maken, klinkt het. Bij de dierlijke productie zijn de schommelingen minder uitgesproken. Het productievolume steeg er met 1,7 procent, terwijl de prijzen met 2,3 procent daalden. Een en ander leidt ertoe dat de bruto toegevoegde waarde van de sector 13,1 procent lager ligt dan in 2013, of op het laagste niveau sinds 2009, besluit de FOD Economie. (Belga/BO)