Bij een eerdere raming werd voor het laatste kwartaal van vorig jaar gemikt op een toenmae van het bbp met 0,1 procent.

Het slotkwartaal van vorig jaar was het zevende opeenvolgende kwartaal met groei voor de Belgische economie.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde op met 0,3 procent in de diensten en met 0,4 procent in de bouwnijverheid. In de industrie was er een daling met 0,3 procent.

Over het hele jaar 2014 bedroeg de economische groei 1 procent, tegenover een groei van 0,3 procent in 2013.

De groei is in de eerste plaats te danken aan de industrie en de bouwsector. In 2013 ging er in deze sectoren nog toegevoegde waarde verloren, maar vorig jaar creëerden ze een toegevoegde waarde van respectievelijk 1,8 en 3,2 procent. De bouwsector profiteerde vooral van het goede weer begin 2014.

De toegevoegde waarde van de dienstensector bleef stabiel op +0,7 procent. De binnenlandse vraag steeg vorig jaar met 1,7 procent, na een minieme daling in 2013. De gezinsuitgaven versnelden, terwijl de overheidsconsumptie vertraagde tegenover 2013.

De investeringen in vaste activa van particulieren, ondernemingen en overheid namen toe.

De netto-uitvoer van goederen en diensten droeg 0,4 procent bij tot de groei van het bruto binnenlandse product (bbp). Over het hele jaar ten slotte, waren er gemiddeld 15.500 meer mensen aan het werk. In 2013 daalde de werkgelegenheid nog met 12.500 eenheden. (Belga/BO)

Bij een eerdere raming werd voor het laatste kwartaal van vorig jaar gemikt op een toenmae van het bbp met 0,1 procent. Het slotkwartaal van vorig jaar was het zevende opeenvolgende kwartaal met groei voor de Belgische economie. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde op met 0,3 procent in de diensten en met 0,4 procent in de bouwnijverheid. In de industrie was er een daling met 0,3 procent. Over het hele jaar 2014 bedroeg de economische groei 1 procent, tegenover een groei van 0,3 procent in 2013. De groei is in de eerste plaats te danken aan de industrie en de bouwsector. In 2013 ging er in deze sectoren nog toegevoegde waarde verloren, maar vorig jaar creëerden ze een toegevoegde waarde van respectievelijk 1,8 en 3,2 procent. De bouwsector profiteerde vooral van het goede weer begin 2014. De toegevoegde waarde van de dienstensector bleef stabiel op +0,7 procent. De binnenlandse vraag steeg vorig jaar met 1,7 procent, na een minieme daling in 2013. De gezinsuitgaven versnelden, terwijl de overheidsconsumptie vertraagde tegenover 2013. De investeringen in vaste activa van particulieren, ondernemingen en overheid namen toe.De netto-uitvoer van goederen en diensten droeg 0,4 procent bij tot de groei van het bruto binnenlandse product (bbp). Over het hele jaar ten slotte, waren er gemiddeld 15.500 meer mensen aan het werk. In 2013 daalde de werkgelegenheid nog met 12.500 eenheden. (Belga/BO)