Dat hangt ervan af. Is uw late aangifte een gevolg van overmacht, dan legt de fiscus geen boete op. Dat is het geval als u de aangifte bijvoorbeeld door ziekte, een ongeval of technische problemen niet op tijd hebt kunnen indienen.

Is er geen sprake van overmacht, maar is de laattijdige aangifte ook niet te wijten aan kwade trouw of de intentie belastingen te ontduiken, dan kunt u voor een eerste overtreding een boete van 50 euro krijgen. Een tweede overtreding kost 125 euro; een derde 250 euro en een vierde 625 euro. Vanaf de vijfde overtreding betaalt u telkens 1250 euro. Bent u wel te kwader trouw geweest of hebt u belastingen willen ontduiken, dan kan de fiscus u meteen een boete van 1250 euro opleggen.

Die regels zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 september 2013, dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013. In dat besluit staat ook dat de belastingplichtige die zijn aangifte niet binnen de voorgeschreven termijn heeft ingediend, een verzoek krijgt van de fiscus om dat binnen de twee weken in orde te brengen. Gaat hij daar niet op in, dan krijgt hij een boete van 50 euro, als het zijn eerste overtreding is. (JS)

Dat hangt ervan af. Is uw late aangifte een gevolg van overmacht, dan legt de fiscus geen boete op. Dat is het geval als u de aangifte bijvoorbeeld door ziekte, een ongeval of technische problemen niet op tijd hebt kunnen indienen. Is er geen sprake van overmacht, maar is de laattijdige aangifte ook niet te wijten aan kwade trouw of de intentie belastingen te ontduiken, dan kunt u voor een eerste overtreding een boete van 50 euro krijgen. Een tweede overtreding kost 125 euro; een derde 250 euro en een vierde 625 euro. Vanaf de vijfde overtreding betaalt u telkens 1250 euro. Bent u wel te kwader trouw geweest of hebt u belastingen willen ontduiken, dan kan de fiscus u meteen een boete van 1250 euro opleggen. Die regels zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 24 september 2013, dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2013. In dat besluit staat ook dat de belastingplichtige die zijn aangifte niet binnen de voorgeschreven termijn heeft ingediend, een verzoek krijgt van de fiscus om dat binnen de twee weken in orde te brengen. Gaat hij daar niet op in, dan krijgt hij een boete van 50 euro, als het zijn eerste overtreding is. (JS)