Ja, maar in beperkte mate. De gewone intrestaftrek geldt voor intresten van schulden "die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden". Door het kapitaal van je groepsverzekering op te vragen, heb je die verzekering omgevormd tot een manier om een woning te kopen. De intresten die je afdraagt op het opgenomen kapitaal, zijn dan aftrekbaar.

Het voordeel van de bijkomende intrestaftrek is beperkt, omdat de intresten enkel aftrekbaar zijn van de inkomsten van de onroerende goederen die je bezit. Omdat je gezinswoning geen belastbare onroerende inkomsten oplevert, zullen de intresten er enkel toe leiden dat de tweede woning geen belastbare onroerende inkomsten oplevert. Als je geen rente afdraagt, word je belast op het geïndexeerde kadastrale inkomen van de tweede woning, verhoogd met 40 procent. Naast die aftrek kun je 12,5 procent van de onroerende voorheffing van de tweede woning in mindering brengen.

Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat de intresten die je betaalt, niet in aanmerking komen voor de woonbonus. Daarvoor moet de lening gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving en het krediet moet dienen voor de eigen en enige woning. Die voorwaarden zijn hier niet vervuld: de lening is niet hypothecair gewaarborgd en het is een tweede woning. (JS)

Ja, maar in beperkte mate. De gewone intrestaftrek geldt voor intresten van schulden "die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verkrijgen of te behouden". Door het kapitaal van je groepsverzekering op te vragen, heb je die verzekering omgevormd tot een manier om een woning te kopen. De intresten die je afdraagt op het opgenomen kapitaal, zijn dan aftrekbaar. Het voordeel van de bijkomende intrestaftrek is beperkt, omdat de intresten enkel aftrekbaar zijn van de inkomsten van de onroerende goederen die je bezit. Omdat je gezinswoning geen belastbare onroerende inkomsten oplevert, zullen de intresten er enkel toe leiden dat de tweede woning geen belastbare onroerende inkomsten oplevert. Als je geen rente afdraagt, word je belast op het geïndexeerde kadastrale inkomen van de tweede woning, verhoogd met 40 procent. Naast die aftrek kun je 12,5 procent van de onroerende voorheffing van de tweede woning in mindering brengen. Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat de intresten die je betaalt, niet in aanmerking komen voor de woonbonus. Daarvoor moet de lening gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving en het krediet moet dienen voor de eigen en enige woning. Die voorwaarden zijn hier niet vervuld: de lening is niet hypothecair gewaarborgd en het is een tweede woning. (JS)