De Belgische gezinnen zagen hun koopkracht met gemiddeld 4,7 procent toenemen. De sterkste stijging van de koopkracht was er in Zweden (+15,9%) en Finland (+11,6%), twee landen die geen formeel indexsysteem kennen. Ook in Duitsland, waar een formeel indexsysteem zelfs bij wet verboden is, steeg de gemiddelde koopkracht (+5,7%) sterker dan bij ons.

Volgens Geert Vancronenburg, hoofdeconoom van het VBO, zal onze toekomstige koopkrachtstijging niet van de automatische index komen. "Ik zie drie pijlers waaraan gewerkt moet worden: een verhoging van de productiviteit, een toename van de werkgelegenheid en een beheersing van de inflatie."

In België steeg de werkgelegenheidsgraad bijvoorbeeld tussen 2005 en 2012 slechts met 0,9 procentpunt (van 62 naar 62,9%). In Duitsland was dat 6 procentpunt. Vancronenburg ziet een verklaring: "De indexstudie van de Nationale Bank had al aangetoond dat ons indexsysteem niet per se de koopkracht van de gezinnen intact houdt. De voornaamste reden is misschien wel dat ons indexsysteem tot een snellere en sterkere stijging van de loonkosten leidt, wat uiteindelijk een daling van de werkgelegenheid tot gevolg heeft. Wie zijn job verliest ziet zijn koopkracht verminderen." (A.M.)

De Belgische gezinnen zagen hun koopkracht met gemiddeld 4,7 procent toenemen. De sterkste stijging van de koopkracht was er in Zweden (+15,9%) en Finland (+11,6%), twee landen die geen formeel indexsysteem kennen. Ook in Duitsland, waar een formeel indexsysteem zelfs bij wet verboden is, steeg de gemiddelde koopkracht (+5,7%) sterker dan bij ons. Volgens Geert Vancronenburg, hoofdeconoom van het VBO, zal onze toekomstige koopkrachtstijging niet van de automatische index komen. "Ik zie drie pijlers waaraan gewerkt moet worden: een verhoging van de productiviteit, een toename van de werkgelegenheid en een beheersing van de inflatie." In België steeg de werkgelegenheidsgraad bijvoorbeeld tussen 2005 en 2012 slechts met 0,9 procentpunt (van 62 naar 62,9%). In Duitsland was dat 6 procentpunt. Vancronenburg ziet een verklaring: "De indexstudie van de Nationale Bank had al aangetoond dat ons indexsysteem niet per se de koopkracht van de gezinnen intact houdt. De voornaamste reden is misschien wel dat ons indexsysteem tot een snellere en sterkere stijging van de loonkosten leidt, wat uiteindelijk een daling van de werkgelegenheid tot gevolg heeft. Wie zijn job verliest ziet zijn koopkracht verminderen." (A.M.)