Als het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, uitgedrukt in de koopkrachtstandaard (kks), in Europa gemiddeld 100 bedroeg, deed België met 116 een stuk beter. Ons land staat daarmee achtste in de landenrangschikking. Het gemiddelde voor de eurozone bedroeg 109.

Bij de koopkrachtstandaard wordt rekening gehouden met de verschillen in prijzen tussen landen. Daardoor worden betekenisvolle vergelijkingen mogelijk.

België deed het in 2009 1 procentpunt beter dan in het jaar ervoor in vergelijking met het Europees gemiddelde, wat niet gezegd kan worden van de meeste andere landen aan de top van de rangschikking. Ierland staat nog steeds op de derde plaats, maar daalde tussen 2007 en 2009 20 procentpunten richting Europees gemiddelde (van 147 naar 127).

Luxemburg (271) torent nog steeds hoog boven de andere landen uit, maar dat heeft volgens Eurostat vooral te maken met het grote aandeel aan grensarbeiders in het Groothertogdom. Zij dragen wel bij tot het bbp, maar worden niet als inwoners geteld bij de berekening van het gemiddelde per inwoner.

Ook Nederlanders kunnen in vergelijking met andere Europeanen veel kopen met hun inkomen (131).

Als het bruto binnenlands product (bbp) per inwoner, uitgedrukt in de koopkrachtstandaard (kks), in Europa gemiddeld 100 bedroeg, deed België met 116 een stuk beter. Ons land staat daarmee achtste in de landenrangschikking. Het gemiddelde voor de eurozone bedroeg 109. Bij de koopkrachtstandaard wordt rekening gehouden met de verschillen in prijzen tussen landen. Daardoor worden betekenisvolle vergelijkingen mogelijk. België deed het in 2009 1 procentpunt beter dan in het jaar ervoor in vergelijking met het Europees gemiddelde, wat niet gezegd kan worden van de meeste andere landen aan de top van de rangschikking. Ierland staat nog steeds op de derde plaats, maar daalde tussen 2007 en 2009 20 procentpunten richting Europees gemiddelde (van 147 naar 127). Luxemburg (271) torent nog steeds hoog boven de andere landen uit, maar dat heeft volgens Eurostat vooral te maken met het grote aandeel aan grensarbeiders in het Groothertogdom. Zij dragen wel bij tot het bbp, maar worden niet als inwoners geteld bij de berekening van het gemiddelde per inwoner. Ook Nederlanders kunnen in vergelijking met andere Europeanen veel kopen met hun inkomen (131).