Banken gaan steviger op de rem staan wanneer kmo's geld willen ontlenen. Dat blijkt uit een enquête door het KeFiK, het Kenniscentrum voor Financiering van KMO.

Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat 16,1 procent van de kmo's in ons land die in 2012 een kredietaanvraag indienden, van hun bank een gedeeltelijke of volledige weigering als antwoord ontvingen. In 2011 bedroeg het aantal weigeringen 12,9 procent.

Voor micro-ondernemingen - de allerkleinsten met minder dan 10 werknemers in dienst - wordt bijna 1 op de 4 (22,7 procent) geconfronteerd met een weigering.

Volgens KeFiK weigeren de banken steeds meer kredieten door onvoldoende terugbetalingscapaciteit van de bedrijven, strengere voorwaarden op kredietverlening als gevolg van de Bazel II en Bazel III-richtlijnen en een gebrek aan eigen vermogen of eigen inbreng.

KeFiK berekende dat 52 procent van de kmo's in 2012 minstens één kredietaanvraag indiende. Het Kenniscentrum, dat het toenemend aantal weigeringen 'onrustbarend' noemt, zag het aantal ingediende dossiers als gevolg van die weigeringen vorig jaar verdubbelen.

Voor het samenstellen van de enquête polste KeFIK in het laatste kwartaal 2012 bij 7.085 Belgische kmo's en micro-ondernemingen naar hun ervaring met de banken. Ondanks de moeilijker kredietverlening blijken de ondernemingen in ons land relatief tevreden over hun relatie met hun bank(en), al laat de communicatie en het verstrekken van informatie nog te wensen over. (BO)

Banken gaan steviger op de rem staan wanneer kmo's geld willen ontlenen. Dat blijkt uit een enquête door het KeFiK, het Kenniscentrum voor Financiering van KMO.Uit de jaarlijkse enquête blijkt dat 16,1 procent van de kmo's in ons land die in 2012 een kredietaanvraag indienden, van hun bank een gedeeltelijke of volledige weigering als antwoord ontvingen. In 2011 bedroeg het aantal weigeringen 12,9 procent. Voor micro-ondernemingen - de allerkleinsten met minder dan 10 werknemers in dienst - wordt bijna 1 op de 4 (22,7 procent) geconfronteerd met een weigering.Volgens KeFiK weigeren de banken steeds meer kredieten door onvoldoende terugbetalingscapaciteit van de bedrijven, strengere voorwaarden op kredietverlening als gevolg van de Bazel II en Bazel III-richtlijnen en een gebrek aan eigen vermogen of eigen inbreng. KeFiK berekende dat 52 procent van de kmo's in 2012 minstens één kredietaanvraag indiende. Het Kenniscentrum, dat het toenemend aantal weigeringen 'onrustbarend' noemt, zag het aantal ingediende dossiers als gevolg van die weigeringen vorig jaar verdubbelen.Voor het samenstellen van de enquête polste KeFIK in het laatste kwartaal 2012 bij 7.085 Belgische kmo's en micro-ondernemingen naar hun ervaring met de banken. Ondanks de moeilijker kredietverlening blijken de ondernemingen in ons land relatief tevreden over hun relatie met hun bank(en), al laat de communicatie en het verstrekken van informatie nog te wensen over. (BO)