Het precieze bedrag van de divestering is niet bekend, maar de coalitie telt enkele grote spelers zoals de 'Bank für Kirche en Caritas eG' in Duitsland, op zich al goed voor een portefeuille van 4,3 miljard euro. Bij de instellingen zijn onder meer ook het aartsbisdom van Kaapstad en de Newman University in Groot-Brittannië.

De Belgische bisschoppen sluiten zich bij het initiatief aan. Ze hebben daartoe een verklaring ondertekend: ze zullen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken vragen om investeringen in fossiele brandstoffen stelselmatig te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.

Ook een aantal Belgische organisaties die met de kerk zijn verbonden gaat mee in op de oproep, waaronder Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen en verschillende kloosterorden.

Voorraden onder de grond

'De opwarming van de aarde beteugelen zoals het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 wil, kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven', zegt Karel Malfliet van Ecokerk, een door de bisschoppen opgerichte organisatie.

'In de komende jaren moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie', stelt de bisschoppenconferentie.

Divesteren

De divesteringscampagne haalt haar inspiratie bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, toen bedrijven hun investeringen in het land terugschroefden. De campagne, die enkele jaren geleden ontstond aan universiteiten, heeft nu al meer dan zevenhonderd instellingen overtuigd met een totale investeringsportefeuille van meer dan 5.000 miljard dollar.

Bij het desinvesteren speelt niet alleen het ethische aspect een rol, maar ook het financiële risico van de zogenaamde 'koolstofzeepbel' (carbon bubble): als de wereld zich wil houden aan de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken, moet het overgrote deel van de voorraden in de grond blijven. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de beurswaarde van olie-, gas- en steenkoolbedrijven die die voorraden bezitten.

Het precieze bedrag van de divestering is niet bekend, maar de coalitie telt enkele grote spelers zoals de 'Bank für Kirche en Caritas eG' in Duitsland, op zich al goed voor een portefeuille van 4,3 miljard euro. Bij de instellingen zijn onder meer ook het aartsbisdom van Kaapstad en de Newman University in Groot-Brittannië.De Belgische bisschoppen sluiten zich bij het initiatief aan. Ze hebben daartoe een verklaring ondertekend: ze zullen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken vragen om investeringen in fossiele brandstoffen stelselmatig te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.Ook een aantal Belgische organisaties die met de kerk zijn verbonden gaat mee in op de oproep, waaronder Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen en verschillende kloosterorden.'De opwarming van de aarde beteugelen zoals het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 wil, kan enkel als er snel een einde komt aan het gebruik van fossiele brandstoffen en als meer dan 80 procent van de gekende voorraden aan steenkool, olie en gas ondergronds blijven', zegt Karel Malfliet van Ecokerk, een door de bisschoppen opgerichte organisatie.'In de komende jaren moet ernaar worden gestreefd investeringen in exploratie en ontginning van fossiele brandstoffen volledig te vervangen door investeringen in duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie en de transitie naar een koolstofarme economie', stelt de bisschoppenconferentie.De divesteringscampagne haalt haar inspiratie bij de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika, toen bedrijven hun investeringen in het land terugschroefden. De campagne, die enkele jaren geleden ontstond aan universiteiten, heeft nu al meer dan zevenhonderd instellingen overtuigd met een totale investeringsportefeuille van meer dan 5.000 miljard dollar.Bij het desinvesteren speelt niet alleen het ethische aspect een rol, maar ook het financiële risico van de zogenaamde 'koolstofzeepbel' (carbon bubble): als de wereld zich wil houden aan de doelstellingen die in Parijs zijn afgesproken, moet het overgrote deel van de voorraden in de grond blijven. Dat zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de beurswaarde van olie-, gas- en steenkoolbedrijven die die voorraden bezitten.