Maar Delors (86) maakt zich zorgen over de toekomst, nu blijkt dat zijn Europese medeburgers er niet in slagen de uitdagingen het hoofd te bieden van een wereld waarvan het Oude Continent niet langer het zwaartepunt is.

"Ik heb altijd gezegd dat een economische en monetaire unie niet volstond om het politieke Europa uit te bouwen", zegt Delors. "Ik heb voorgesteld om naast de monetaire pijler een pact te sluiten voor een gecoördineerde aanpak van het economisch beleid, dat bezield zou worden door de Europese Commissie. In 1997 heb ik, als eenvoudige militant, een project in die zin ingediend. Er is niets mee gebeurd. Geen enkel land was bereid soevereiniteit op te geven. Was dat pact er gekomen, dan hadden de regeringen enkele jaren later wel gemerkt dat de Griekse statistieken niet juist waren en dat de openbare en de privéschuldenlast gevaarlijk opliep in Spanje, Ierland enzovoort. De huidige crisis van de euro is de schuld van de lidstaten, niet van Brussel."

"Er moet iets gedaan worden aan de oorspronkelijke constructiefouten, waartegen ik altijd ten strijde getrokken ben. Men omschrijft me vaak als de vader van de euro, maar van deze euro ben ik de vader niet!"

"De eurozone moet omgevormd worden tot een versterkte samenwerkingsruimte. Die moet zo georganiseerd zijn dat in die zone de beslissingen terdege voorbereid kunnen worden en dat die besluiten vervolgens ook aangenomen en ingevoerd kunnen worden. Dat veronderstelt dat de Europese Commissie opnieuw de initiatiefbevoegdheid krijgt. Men is met het Frans-Duitse duopolie te ver gegaan.

"Maar om Europa op te bouwen is het 'hoe' even belangrijk als het 'wat'. Om de Europese constructie een elan geven moet ze de nodige instrumenten krijgen en sancties kunnen opleggen aan landen die zich niet houden aan de noodzakelijke minimumregels. Er moet ook een fonds voor conjuncturele regulering komen, dat kan dienen om de economische activiteit te stimuleren en arbeidsplaatsen te scheppen."

L'Express

Maar Delors (86) maakt zich zorgen over de toekomst, nu blijkt dat zijn Europese medeburgers er niet in slagen de uitdagingen het hoofd te bieden van een wereld waarvan het Oude Continent niet langer het zwaartepunt is. "Ik heb altijd gezegd dat een economische en monetaire unie niet volstond om het politieke Europa uit te bouwen", zegt Delors. "Ik heb voorgesteld om naast de monetaire pijler een pact te sluiten voor een gecoördineerde aanpak van het economisch beleid, dat bezield zou worden door de Europese Commissie. In 1997 heb ik, als eenvoudige militant, een project in die zin ingediend. Er is niets mee gebeurd. Geen enkel land was bereid soevereiniteit op te geven. Was dat pact er gekomen, dan hadden de regeringen enkele jaren later wel gemerkt dat de Griekse statistieken niet juist waren en dat de openbare en de privéschuldenlast gevaarlijk opliep in Spanje, Ierland enzovoort. De huidige crisis van de euro is de schuld van de lidstaten, niet van Brussel." "Er moet iets gedaan worden aan de oorspronkelijke constructiefouten, waartegen ik altijd ten strijde getrokken ben. Men omschrijft me vaak als de vader van de euro, maar van deze euro ben ik de vader niet!" "De eurozone moet omgevormd worden tot een versterkte samenwerkingsruimte. Die moet zo georganiseerd zijn dat in die zone de beslissingen terdege voorbereid kunnen worden en dat die besluiten vervolgens ook aangenomen en ingevoerd kunnen worden. Dat veronderstelt dat de Europese Commissie opnieuw de initiatiefbevoegdheid krijgt. Men is met het Frans-Duitse duopolie te ver gegaan. "Maar om Europa op te bouwen is het 'hoe' even belangrijk als het 'wat'. Om de Europese constructie een elan geven moet ze de nodige instrumenten krijgen en sancties kunnen opleggen aan landen die zich niet houden aan de noodzakelijke minimumregels. Er moet ook een fonds voor conjuncturele regulering komen, dat kan dienen om de economische activiteit te stimuleren en arbeidsplaatsen te scheppen." L'Express