België verliest opnieuw supporters bij de buitenlandse investeerders. Amper 28 procent ziet het investeringsklimaat verbeteren de komende drie jaar. Vorig jaar was dat nog 32 procent.

Zelfs Frankrijk, onder het socialistisch bewind van president François Hollande, maakt een betere beurt bij de buitenlandse investeerders. Daar ziet 36 procent het investeringsklimaat verbeteren de komende drie jaar. Het Europese gemiddelde ligt op 39 procent. De cijfers komen uit de jongste Barometer van de Belgische Attractiviteit, gepubliceerd door auditor en consultant Ernst & Young. Voor België werden ruim 200 internationale bedrijfsleiders geïnterviewd.

De achteruitgang van het investeerdersvertrouwen in België is niet eenmalig. In 2008 zag nog 40 procent het Belgisch investeringsklimaat verbeteren. Sedertdien ging het stelselmatig achteruit. De Barometer telt tal van andere rode knipperlichten. Van de reeds in België aanwezige bedrijven deed 45 procent een nieuwe investering de voorbije drie jaar. In 2011 was dat nog 62 procent.

Ook de toekomst oogt niet goed. Het aantal bedrijven met investeringsplannen in 2013 is gezakt tot 20 procent. In 2010 was dat nog 30 procent. Daarmee zit ons land flink onder het Europees gemiddelde van 38 procent. Het aantal productiebedrijven met een uitgesproken wil om in België te blijven, ging van 50 procent in 2012 naar 36 procent in 2013.

Niet dat België meteen naar de verdoemenis gaat: slechts 17 procent meent dat België onvoldoende gewapend is om de crisis te doorstaan. Toch staat dat resultaat in schril contrast met de Duitse score van 6 procent.

Ons land heeft nog troeven. De investeerders prijzen onze goed geschoolde werknemers, onze innovatiecapaciteit en onze koopkracht, en zien potentieel in onze farmasector en biotechnologie. Grote donderwolk is de loonlast. Bijna de helft van de respondenten vindt dat die lager moet. Van de reeds in België aanwezige bedrijven noemt 65 procent de loonhandicap onaanvaardbaar hoog.

Zeven op de tien ondervraagden is op de hoogte van de notionele intrestaftrek. "Van die groep vindt driekwart de maatregel nog steeds attractief, ondanks de recente verlagingen van de notionele intrest," zegt Herwig Joosten, Managing Partner Tax bij Ernst & Young België. De notionele intrestaftrek is echter niet zaligmakend. "Factoren als centrale ligging en goede logistiek spelen ook mee voor een investeerder," aldus Joosten. "De notionele intrestaftrek blijft wel belangrijk om bedrijven hier te houden. Een investeerder die vertrekt, komt nooit meer terug."

België verliest opnieuw supporters bij de buitenlandse investeerders. Amper 28 procent ziet het investeringsklimaat verbeteren de komende drie jaar. Vorig jaar was dat nog 32 procent.Zelfs Frankrijk, onder het socialistisch bewind van president François Hollande, maakt een betere beurt bij de buitenlandse investeerders. Daar ziet 36 procent het investeringsklimaat verbeteren de komende drie jaar. Het Europese gemiddelde ligt op 39 procent. De cijfers komen uit de jongste Barometer van de Belgische Attractiviteit, gepubliceerd door auditor en consultant Ernst & Young. Voor België werden ruim 200 internationale bedrijfsleiders geïnterviewd. De achteruitgang van het investeerdersvertrouwen in België is niet eenmalig. In 2008 zag nog 40 procent het Belgisch investeringsklimaat verbeteren. Sedertdien ging het stelselmatig achteruit. De Barometer telt tal van andere rode knipperlichten. Van de reeds in België aanwezige bedrijven deed 45 procent een nieuwe investering de voorbije drie jaar. In 2011 was dat nog 62 procent. Ook de toekomst oogt niet goed. Het aantal bedrijven met investeringsplannen in 2013 is gezakt tot 20 procent. In 2010 was dat nog 30 procent. Daarmee zit ons land flink onder het Europees gemiddelde van 38 procent. Het aantal productiebedrijven met een uitgesproken wil om in België te blijven, ging van 50 procent in 2012 naar 36 procent in 2013. Niet dat België meteen naar de verdoemenis gaat: slechts 17 procent meent dat België onvoldoende gewapend is om de crisis te doorstaan. Toch staat dat resultaat in schril contrast met de Duitse score van 6 procent. Ons land heeft nog troeven. De investeerders prijzen onze goed geschoolde werknemers, onze innovatiecapaciteit en onze koopkracht, en zien potentieel in onze farmasector en biotechnologie. Grote donderwolk is de loonlast. Bijna de helft van de respondenten vindt dat die lager moet. Van de reeds in België aanwezige bedrijven noemt 65 procent de loonhandicap onaanvaardbaar hoog. Zeven op de tien ondervraagden is op de hoogte van de notionele intrestaftrek. "Van die groep vindt driekwart de maatregel nog steeds attractief, ondanks de recente verlagingen van de notionele intrest," zegt Herwig Joosten, Managing Partner Tax bij Ernst & Young België. De notionele intrestaftrek is echter niet zaligmakend. "Factoren als centrale ligging en goede logistiek spelen ook mee voor een investeerder," aldus Joosten. "De notionele intrestaftrek blijft wel belangrijk om bedrijven hier te houden. Een investeerder die vertrekt, komt nooit meer terug."