Puik werk van de regulatoren, noemde minister van Financiën Van Overtveldt hun aanpak van de zaak-Optima. Maandenlange intense opvolging had uitgewezen dat bij Optima zaken gebeurden die niet door de beugel konden en die de verplichtingen van de instelling ten opzichte van haar cliënteel in gevaar brachten. Er is sprake van een onrechtmatige geldstroom richting hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur, en zelfs van stra...

Puik werk van de regulatoren, noemde minister van Financiën Van Overtveldt hun aanpak van de zaak-Optima. Maandenlange intense opvolging had uitgewezen dat bij Optima zaken gebeurden die niet door de beugel konden en die de verplichtingen van de instelling ten opzichte van haar cliënteel in gevaar brachten. Er is sprake van een onrechtmatige geldstroom richting hoofdaandeelhouder Jeroen Piqueur, en zelfs van strafrechtelijke inbreuken.Dat de Nationale Bank in de gegeven omstandigheden besliste de banklicentie in te trekken en Optima Bank tot een vereffening of een faillissementsaanvraag te dwingen, is een goede zaak. Dat bepaalde politici meteen de depositogarantie wilden inroepen, was dan weer kwalijk. Je mag als burger toch hopen dat de overheid de tekorten verhaalt op Optima en zijn hoofdaandeelhouder alvorens de depositogarantie aan te spreken.De toezichthouders hebben erger voorkomen bij Optima. Misschien hadden ze eerder kunnen ingrijpen? Of misschien hadden ze in 2011 de overname van Ethias Bank door de financieel planner uit Gent simpelweg moeten weigeren? Feit is dat Optima er een meester in was de buitenwereld een rad voor de ogen te draaien. Eigenaar Jeroen Piqueur vertoonde zich graag in het gezelschap van politici en ondernemers die hem het nodige prestige verleenden. De onderneming kocht zich een pak geloofwaardigheid door politici en bankiers met ervaring en connecties in haar directiecomité en raad van bestuur binnen te halen.Alle mensen die zich de voorbije jaren door Optima hebben laten gebruiken in ruil voor een stevige vergoeding, een hoge zitpenning, of de nodige hoeveelheden kaviaar en champagne gaan beter even voor de spiegel staan. De zaak-Optima toont nog maar eens dat deugdelijk bestuur geen zaak is van structuren en namen, maar van de juiste ingesteldheid. Iedereen heeft zich al eens laten inpakken door een charmante schurk, dat is geen misdaad. Maar wie er zijn integriteit voor prijsgeeft, heeft boter op het hoofd.