Voor de komende maanden voorziet het Planbureau dat de inflatie - tot eind 2010 - boven de 2 procent uitkomt. In juli zou de inflatie 2,48 procent bedragen, in augustus 2,11 procent en in september 2,6 procent .

De zogenaamde gezondheidsindex, die onder andere gebruikt wordt voor de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen zou in 2010 1,5 procent bedragen en in 2011 1,7 procent.

Het Planbureau verwacht dat de spilindex (momenteel 112,72) de volgende keer wordt overschreden in september 2010. De sociale uitkeringen zouden dan in oktober 2010 met 2 procent aangepast worden, de lonen van het overheidspersoneel in november. In augustus 2008 werd de spilindex voor het laatst overschreden.

Voor de komende maanden voorziet het Planbureau dat de inflatie - tot eind 2010 - boven de 2 procent uitkomt. In juli zou de inflatie 2,48 procent bedragen, in augustus 2,11 procent en in september 2,6 procent . De zogenaamde gezondheidsindex, die onder andere gebruikt wordt voor de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen zou in 2010 1,5 procent bedragen en in 2011 1,7 procent.Het Planbureau verwacht dat de spilindex (momenteel 112,72) de volgende keer wordt overschreden in september 2010. De sociale uitkeringen zouden dan in oktober 2010 met 2 procent aangepast worden, de lonen van het overheidspersoneel in november. In augustus 2008 werd de spilindex voor het laatst overschreden.