De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd overschreden. Dat betekent dat de uitkeringen in maart en de ambtenarenweddes in april opnieuw stijgen met 2 procent.

De hoge inflatie is toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. Energie kent momenteel een inflatie van 61 procent en levert een bijdrage van 5,03 procentpunten aan de totale inflatie.

De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 3,28 procent in februari, tegenover 2,98 procent in januari.

De belangrijkste prijsstijgingen werden in februari opgetekend voor motorbrandstoffen, elektriciteit, alcoholische dranken, groenten, fruit, huisbrandolie, bloemen en planten, en vis en zeevruchten. Aardgas had een vertragend effect op de index.

Derde overschrijding

De overschrijding van de spilindex was verwacht. Het is al de derde keer in zeven maanden tijd dat de spilindex overschreden wordt. Het federaal Planbureau ging er begin februari ook nog van uit dat ook in april de spilindex nog eens overschreden zou worden. Ondertussen is die verwachting met een half jaar uitgesteld. De maatregelen die de federale regering genomen heeft om de hoge energiefactuur te verzachten zullen er volgens het Planbureau voor zorgen dat de overschrijding niet in april maar in oktober zou plaatsvinden.

Een hoge inflatie zorgt er ook voor dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd overschreden. Dat betekent dat de uitkeringen in maart en de ambtenarenweddes in april opnieuw stijgen met 2 procent.De hoge inflatie is toe te schrijven aan de hoge energieprijzen. Energie kent momenteel een inflatie van 61 procent en levert een bijdrage van 5,03 procentpunten aan de totale inflatie. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en onbewerkte voedingsmiddelen, bedraagt 3,28 procent in februari, tegenover 2,98 procent in januari. De belangrijkste prijsstijgingen werden in februari opgetekend voor motorbrandstoffen, elektriciteit, alcoholische dranken, groenten, fruit, huisbrandolie, bloemen en planten, en vis en zeevruchten. Aardgas had een vertragend effect op de index.De overschrijding van de spilindex was verwacht. Het is al de derde keer in zeven maanden tijd dat de spilindex overschreden wordt. Het federaal Planbureau ging er begin februari ook nog van uit dat ook in april de spilindex nog eens overschreden zou worden. Ondertussen is die verwachting met een half jaar uitgesteld. De maatregelen die de federale regering genomen heeft om de hoge energiefactuur te verzachten zullen er volgens het Planbureau voor zorgen dat de overschrijding niet in april maar in oktober zou plaatsvinden. Een hoge inflatie zorgt er ook voor dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor andere dan weer een keer per jaar.