De inflatie in België bedraagt nu 2,65 procent tegenover 2,03 procent in december en 1, 77 procent in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex klokt in januari af op 2,18 procent tegenover 1,78 procent in december en 1,65 procent in november.

De kerninflatie, energieprijzen niet meegerekend, bedraagt 1,54 procent in januari, tegenover 1,53 procent in december en 1,67 procent in november.

De spilindex werd deze maand niet overschreden. De laatste keer dat de spilindex overschreden werd, dateert van mei 2016. Wanneer de spilindex overschreden wordt, stijgen de sociale uitkeringen een maand later en de ambtenarenlonen twee maanden later met 2 procent. Volgens de recente prognoses van het Planbureau wordt de spilindex in mei - twee maanden vroeger dan bij een eerdere prognose - overschreden. Bijgevolg wordt verwacht dat de uitkeringen en ambtenarenlonen respectievelijk in juni en juli toenemen met 2 procent.

Het Planbureau mikt voor dit jaar op een inflatie van 2,2 procent tegenover 1,97 procent in 2016. Bij een vroegere prognose ging het Planbureau voor dit jaar nog uit van een inflatie van 1,8 procent.

De inflatie in België bedraagt nu 2,65 procent tegenover 2,03 procent in december en 1, 77 procent in november. De inflatie op basis van de gezondheidsindex klokt in januari af op 2,18 procent tegenover 1,78 procent in december en 1,65 procent in november. De kerninflatie, energieprijzen niet meegerekend, bedraagt 1,54 procent in januari, tegenover 1,53 procent in december en 1,67 procent in november. De spilindex werd deze maand niet overschreden. De laatste keer dat de spilindex overschreden werd, dateert van mei 2016. Wanneer de spilindex overschreden wordt, stijgen de sociale uitkeringen een maand later en de ambtenarenlonen twee maanden later met 2 procent. Volgens de recente prognoses van het Planbureau wordt de spilindex in mei - twee maanden vroeger dan bij een eerdere prognose - overschreden. Bijgevolg wordt verwacht dat de uitkeringen en ambtenarenlonen respectievelijk in juni en juli toenemen met 2 procent.Het Planbureau mikt voor dit jaar op een inflatie van 2,2 procent tegenover 1,97 procent in 2016. Bij een vroegere prognose ging het Planbureau voor dit jaar nog uit van een inflatie van 1,8 procent.