De gemiddelde jaarinflatie zou in 2010 op 2,2 procent en in 2011 op 2,3 procent uitkomen. Aan de basis van de opwaartse herziening ligt de toename van de prijs van de ruwe olie en de lagere waaardering van de euro tegenover de dollar. Het planbureau houdt bij de prognose rekening met een olieprijs van 91 dollar per vat in 2011.

De groeivoet van de gezondheidsindex - zonder alcohol, tabak en benzine - zou in 2010 gemiddeld 1,7 procent en in 2011 2,1 procent bedragen. De volgende overschrijding van de spilindex zou in juli plaatsvinden. In dat geval worden de sociale uitkeringen in augustus en de weddes van het overheidspersoneel in september verhoogd.

De gemiddelde jaarinflatie zou in 2010 op 2,2 procent en in 2011 op 2,3 procent uitkomen. Aan de basis van de opwaartse herziening ligt de toename van de prijs van de ruwe olie en de lagere waaardering van de euro tegenover de dollar. Het planbureau houdt bij de prognose rekening met een olieprijs van 91 dollar per vat in 2011. De groeivoet van de gezondheidsindex - zonder alcohol, tabak en benzine - zou in 2010 gemiddeld 1,7 procent en in 2011 2,1 procent bedragen. De volgende overschrijding van de spilindex zou in juli plaatsvinden. In dat geval worden de sociale uitkeringen in augustus en de weddes van het overheidspersoneel in september verhoogd.