Het inflatiecijfer in de eurozone zit nu al 19 maanden boven het peil van 'net onder' de grens van 2 procent dat de ECB als streefdoel hanteert.

Toch stemt de stabilisering op 2,4 procent overeen met de prognose van de Europese Centrale Bank voor dit jaar. Voor 2013 houdt de ECB rekening met een inflatie van 1,6 procent.

Door de terugval van de Duitse inflatie tot 2 procent rijzen er vermoedens dat de ECB de rente gaat verlagen om de economie in de eurozone meer slagkracht te geven. (BO)

Het inflatiecijfer in de eurozone zit nu al 19 maanden boven het peil van 'net onder' de grens van 2 procent dat de ECB als streefdoel hanteert.Toch stemt de stabilisering op 2,4 procent overeen met de prognose van de Europese Centrale Bank voor dit jaar. Voor 2013 houdt de ECB rekening met een inflatie van 1,6 procent. Door de terugval van de Duitse inflatie tot 2 procent rijzen er vermoedens dat de ECB de rente gaat verlagen om de economie in de eurozone meer slagkracht te geven. (BO)