In juni bedroeg de inflatie nog 1,9 procent. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. Op maandbasis daalden de prijzen in juli met 0,1 procent.

Opnieuw droegen de energieprijzen sterk bij tot de algemene inflatie, met een stijging van 14,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De voedselprijzen daarentegen stegen in juli in een lager dan gemiddeld tempo.

Ondertussen daalde de kerninflatie op jaarbasis, waarbij energie- en voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten, van 0,9 tot 0,7 procent. Kerninflatie wordt door veel economen beschouwd als meer betekenisvol voor de basisprijsontwikkeling.

In juni bedroeg de inflatie nog 1,9 procent. De Europese Centrale Bank streeft naar een inflatie van 2 procent op de middellange termijn. Op maandbasis daalden de prijzen in juli met 0,1 procent. Opnieuw droegen de energieprijzen sterk bij tot de algemene inflatie, met een stijging van 14,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De voedselprijzen daarentegen stegen in juli in een lager dan gemiddeld tempo. Ondertussen daalde de kerninflatie op jaarbasis, waarbij energie- en voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten, van 0,9 tot 0,7 procent. Kerninflatie wordt door veel economen beschouwd als meer betekenisvol voor de basisprijsontwikkeling.