De inflatie klom in januari hoger tot 0,9 procent na maanden van negatieve inflatie. De stijging in februari is dus gelijk aan die van een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumptieprijzen met 0,2 procent in de eurozone.

In Griekenland (-1,9 procent), Slovenië (-1,1 procent) en Cyprus (-0,9 procent) lag de inflatie op jaarbasis het laagst. In Polen (3,6 procent), Hongarije (3,3 procent) en Roemenië (2,5 procent) stegen de kosten voor het levensonderhoud het sterkst. De inflatie in België lag volgens Eurostat in februari op 0,3 procent.

De inflatie in de eurozone werd in februari getemperd door de prijzen van voedsel, alcohol en tabak, die minder sterk stegen dan een maand eerder. En ook de prijzen van industrieel vervaardigde goederen en van diensten stegen minder sterk. De daling van de energieprijzen vertraagde dan weer aanzienlijk.

De inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn van de Europese Centrale Bank wordt voorlopig dus niet gehaald. Analisten rekenen echter op een sterke stijging van de inflatiecijfers in de loop van het jaar.

De inflatie klom in januari hoger tot 0,9 procent na maanden van negatieve inflatie. De stijging in februari is dus gelijk aan die van een maand eerder. Op maandbasis stegen de consumptieprijzen met 0,2 procent in de eurozone. In Griekenland (-1,9 procent), Slovenië (-1,1 procent) en Cyprus (-0,9 procent) lag de inflatie op jaarbasis het laagst. In Polen (3,6 procent), Hongarije (3,3 procent) en Roemenië (2,5 procent) stegen de kosten voor het levensonderhoud het sterkst. De inflatie in België lag volgens Eurostat in februari op 0,3 procent. De inflatie in de eurozone werd in februari getemperd door de prijzen van voedsel, alcohol en tabak, die minder sterk stegen dan een maand eerder. En ook de prijzen van industrieel vervaardigde goederen en van diensten stegen minder sterk. De daling van de energieprijzen vertraagde dan weer aanzienlijk. De inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn van de Europese Centrale Bank wordt voorlopig dus niet gehaald. Analisten rekenen echter op een sterke stijging van de inflatiecijfers in de loop van het jaar.