De index daalde in augustus vooral door lagere prijzen voor groenten, elektriciteit, aardgas en snijbloemen. Alcoholhoudende dranken, motorbrandstoffen, kleding en onderhoud van de wagen hadden een verhogend effect op het indexcijfer.

Omgerekend werden alcoholhoudende dranken 1,5% duurder, wat vooral te maken heeft met de accijnsverhoging die inging op 5 augustus. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 0,50% duurder. De prijzen voor kleding stegen bij de start van het nieuwe winterseizoen met 0,4%.

Na een eerdere terugval van de groentenprijzen met 10,4% in juli, werden verse groenten deze maand nog 9,3% goedkoper. De elektriciteits- en aardgasprijzen daalden met respectievelijk 1,6% en 1,1%. Snijbloemen werden in de laatste zomermaand 4,3% goedkoper.

De consumptieprijsindex daalt in augustus met 0,08 punt en bedraagt nu 122,58 punten. De gezondheidsindex, waarin producten als alcohol, tabak en motorbrandstoffen niet meegerekend zijn, daalt in augustus met 0,17 punt tot 120,89 punten.

De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,55%naar 1,19% procent. De spilindex, die gebruikt wordt voor het berekenen van de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen, wordt deze maand niet overschreden. (BO)

De index daalde in augustus vooral door lagere prijzen voor groenten, elektriciteit, aardgas en snijbloemen. Alcoholhoudende dranken, motorbrandstoffen, kleding en onderhoud van de wagen hadden een verhogend effect op het indexcijfer. Omgerekend werden alcoholhoudende dranken 1,5% duurder, wat vooral te maken heeft met de accijnsverhoging die inging op 5 augustus. Motorbrandstoffen werden gemiddeld 0,50% duurder. De prijzen voor kleding stegen bij de start van het nieuwe winterseizoen met 0,4%. Na een eerdere terugval van de groentenprijzen met 10,4% in juli, werden verse groenten deze maand nog 9,3% goedkoper. De elektriciteits- en aardgasprijzen daalden met respectievelijk 1,6% en 1,1%. Snijbloemen werden in de laatste zomermaand 4,3% goedkoper.De consumptieprijsindex daalt in augustus met 0,08 punt en bedraagt nu 122,58 punten. De gezondheidsindex, waarin producten als alcohol, tabak en motorbrandstoffen niet meegerekend zijn, daalt in augustus met 0,17 punt tot 120,89 punten. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex daalt van 1,55%naar 1,19% procent. De spilindex, die gebruikt wordt voor het berekenen van de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen, wordt deze maand niet overschreden. (BO)