De regering giet de mogelijkheid om gerechtelijke dadingen over fiscale strafdossiers in wet. "Een goede zaak", zegt Axel Haelterman (advocatenkantoor Freshfields) in Trends. "Dit verplicht de onderzoeksrechter de dading te aanvaarden als het parket oordeelt dat er na het schadeherstel geen maatschappelijk belang is bij lange procedures. Er zijn al fiscale ambtenaren en parketten die ver meedenken in een dading. Ze moeten dan ook zeker weten dat het gerecht meewerkt aan de uitvoering."

Een dading zorgt ervoor dat het gerechtelijk apparaat niet onnodig wordt belast. Advocaat Bernard Peeters (Tiberghien): "Het kan dat sommige dossiers vijftien jaar blijven aanslepen voor alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. Ook de rechtsonderhorige wil er vanaf. Een dading is dan een win-winoplossing."

Is Justitie voldoende uitgerust om financieel complexe zaken aan te pakken? Michel Maus (Everest): "Het is een kwestie van prioriteiten. Wil de politiek een degelijke aanpak van financiële criminaliteit? Dan moet ze middelen vrijmaken."

Maus wijst erop dat de fiscus steeds meer met succes het gerecht misbruikt om toch maar zijn financieel gelijk te halen. "Recente rechtspraak laat zelfs al toe dat de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken zonder zich veel aan te trekken van de grondrechten van de burger. Dat is de fiscale Far West."

Maus wijst ook op andere misbruiken. "Sommige belastingplichtigen komen er relatief gemakkelijk vanaf", weet hij. "Neem de zaak-Massive, waar de fraude 60 miljoen euro bedroeg. Er werd een administratieve boete van welgeteld 30 procent betaald. In het dossier KB Lux was dat 20 procent. Vergelijk dat met de bakker en de beenhouwer om de hoek die na een echtscheiding door de gewezen partner in de zak werd gezet. Voor hen lopen de boetes op tot 200 procent. Dat is klassenjustitie."

H.B./E.P.

De regering giet de mogelijkheid om gerechtelijke dadingen over fiscale strafdossiers in wet. "Een goede zaak", zegt Axel Haelterman (advocatenkantoor Freshfields) in Trends. "Dit verplicht de onderzoeksrechter de dading te aanvaarden als het parket oordeelt dat er na het schadeherstel geen maatschappelijk belang is bij lange procedures. Er zijn al fiscale ambtenaren en parketten die ver meedenken in een dading. Ze moeten dan ook zeker weten dat het gerecht meewerkt aan de uitvoering." Een dading zorgt ervoor dat het gerechtelijk apparaat niet onnodig wordt belast. Advocaat Bernard Peeters (Tiberghien): "Het kan dat sommige dossiers vijftien jaar blijven aanslepen voor alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. Ook de rechtsonderhorige wil er vanaf. Een dading is dan een win-winoplossing." Is Justitie voldoende uitgerust om financieel complexe zaken aan te pakken? Michel Maus (Everest): "Het is een kwestie van prioriteiten. Wil de politiek een degelijke aanpak van financiële criminaliteit? Dan moet ze middelen vrijmaken." Maus wijst erop dat de fiscus steeds meer met succes het gerecht misbruikt om toch maar zijn financieel gelijk te halen. "Recente rechtspraak laat zelfs al toe dat de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs mag gebruiken zonder zich veel aan te trekken van de grondrechten van de burger. Dat is de fiscale Far West." Maus wijst ook op andere misbruiken. "Sommige belastingplichtigen komen er relatief gemakkelijk vanaf", weet hij. "Neem de zaak-Massive, waar de fraude 60 miljoen euro bedroeg. Er werd een administratieve boete van welgeteld 30 procent betaald. In het dossier KB Lux was dat 20 procent. Vergelijk dat met de bakker en de beenhouwer om de hoek die na een echtscheiding door de gewezen partner in de zak werd gezet. Voor hen lopen de boetes op tot 200 procent. Dat is klassenjustitie." H.B./E.P.