"De economische activiteit steeg meer dan verwacht in 2010, de werkloosheidsgraad stabiliseert en er werd vooruitgang geboekt in de herstructurering van de banksector", luidt het bij het IMF. Tot zover het goede nieuws.

Dat de economische groei in ons land zou vertragen tot 1,7 procent houdt in de eerste plaats verband met de algemene terugval in de volledige eurozone. Van 2012 tot en met 2014 mag België volgens de prognoses van het IMF rekenen op een toename van het bbp met 1,9 procent.

Hoewel het IMF zich tevreden toont over de ontwerpbegroting voor 2011, zou ons land toch meer inspanningen moeten leveren om tegen 2015 de begroting in evenwicht te krijgen. IMF pleit voor een beperkte uitgavengroei "op alle overheidsniveaus", een verdere hervorming van het pensioenstelsel en een tragere groei van de "ongedisciplineerde" uitgaven voor de gezondheidszorg.

Het IMF wijst er ons land nog op dat het uitblijven van een nieuwe federale regering een rem zet op de ontwikkelingen op lange termijn.

"De economische activiteit steeg meer dan verwacht in 2010, de werkloosheidsgraad stabiliseert en er werd vooruitgang geboekt in de herstructurering van de banksector", luidt het bij het IMF. Tot zover het goede nieuws.Dat de economische groei in ons land zou vertragen tot 1,7 procent houdt in de eerste plaats verband met de algemene terugval in de volledige eurozone. Van 2012 tot en met 2014 mag België volgens de prognoses van het IMF rekenen op een toename van het bbp met 1,9 procent. Hoewel het IMF zich tevreden toont over de ontwerpbegroting voor 2011, zou ons land toch meer inspanningen moeten leveren om tegen 2015 de begroting in evenwicht te krijgen. IMF pleit voor een beperkte uitgavengroei "op alle overheidsniveaus", een verdere hervorming van het pensioenstelsel en een tragere groei van de "ongedisciplineerde" uitgaven voor de gezondheidszorg. Het IMF wijst er ons land nog op dat het uitblijven van een nieuwe federale regering een rem zet op de ontwikkelingen op lange termijn.